REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7182
Tytuł: Wojciech Bobowski (Ali Ufkî) – Polak na osmańskim dworze
Inne tytuły: Wojciech Bobowski (Ali Ufkî) – a talented Pole at the Ottoman court
Autorzy: Pawlina, Agata
Słowa kluczowe: Bobowski
Bobovius
Ali Ufki
Ottoman Empire
Poles in Turkey
Imperium Osmańskie
Polacy w Turcji
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-lis-2018
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 147-165
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;29
Studia Tatarskie;6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016
Abstrakt: The article presents the biography of an outstanding, yet completely forgotten Turk of Polish origin. Wojciech Bobowski vel. Bobovius (1610?–1675?) is better known by his Turkish name, Ali Ufkî, foremost as a Turkish composer and the Osman music theorist. However, his talents and achievements are greater. He was also a polyglot and his talent was appreciated and admired in the circles of the Ottoman elite as well as European diplomats and travellers. As a translator, a teacher of the Tukish language and culture Ali Ufkî became a link between the East and the West in the second half of 17th century. He wrote and translated linguistic, religious and literary works, among others, one of the first Ottoman-Turkish translations of The Bible. In his biography, reconstructed on the basis of secondary sources, many blank spots still exist. It is essential to underline the fact that the newest biography of Bobowski which is present in the Polish literature, written in 1935, is out of date in the light of today’s discoveries. Therefore, this paper aims to present the new version of Bobowski’s biography, based on the newest European and Turkish sources.
Afiliacja: Katedra Turkologii, Uniwersytet Jagielloński
URI: http://hdl.handle.net/11320/7182
ISBN: 978-83-64081-45-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Pawlina_Wojciech_Bobowski.pdf740,35 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.