REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7182
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPawlina, Agata-
dc.date.accessioned2018-11-28T09:20:11Z-
dc.date.available2018-11-28T09:20:11Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationWschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 147-165pl
dc.identifier.isbn978-83-64081-45-3-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7182-
dc.description.abstractThe article presents the biography of an outstanding, yet completely forgotten Turk of Polish origin. Wojciech Bobowski vel. Bobovius (1610?–1675?) is better known by his Turkish name, Ali Ufkî, foremost as a Turkish composer and the Osman music theorist. However, his talents and achievements are greater. He was also a polyglot and his talent was appreciated and admired in the circles of the Ottoman elite as well as European diplomats and travellers. As a translator, a teacher of the Tukish language and culture Ali Ufkî became a link between the East and the West in the second half of 17th century. He wrote and translated linguistic, religious and literary works, among others, one of the first Ottoman-Turkish translations of The Bible. In his biography, reconstructed on the basis of secondary sources, many blank spots still exist. It is essential to underline the fact that the newest biography of Bobowski which is present in the Polish literature, written in 1935, is out of date in the light of today’s discoveries. Therefore, this paper aims to present the new version of Bobowski’s biography, based on the newest European and Turkish sources.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherAlter Studiopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;29-
dc.relation.ispartofseriesStudia Tatarskie;6-
dc.subjectBobowskipl
dc.subjectBoboviuspl
dc.subjectAli Ufkipl
dc.subjectOttoman Empirepl
dc.subjectPoles in Turkeypl
dc.subjectImperium Osmańskiepl
dc.subjectPolacy w Turcjipl
dc.titleWojciech Bobowski (Ali Ufkî) – Polak na osmańskim dworzepl
dc.title.alternativeWojciech Bobowski (Ali Ufkî) – a talented Pole at the Ottoman courtpl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.AffiliationKatedra Turkologii, Uniwersytet Jagiellońskipl
dc.description.referencesAyangil R., Ali Ufki Bey (ALU) Notation and Its Characteristics, „Journal of the Royal Asiatic Society” 2008, vol. 18, nr 4.pl
dc.description.referencesBabinger F., Bobowski Wojciech z Bobowej, h. Jaxa (Bobovius Albertus, jako Turek Ali-Bej), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 2, red. W. Konopczyński, Kraków–Wrocław 1935.pl
dc.description.referencesBehar C., Ali Ufki ve mezmurlar, İstanbul 1990.pl
dc.description.referencesBehar C., Wojciech Bobowski (Ali Ufkî): Hayatı ve Eserleri (1610?–1675), w: Musıkiden Müziğe. Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernik, İstanbul 2008.pl
dc.description.referencesBentkowski F., Historya literatury polskiey: wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, t. 2, Warszawa–Wilno 1814.pl
dc.description.referencesBobovio A., Tractatus Alberti Bobovii Turcarum Imp. Mohammed IV olim Interpretis primarii, De Turcarum Liturgia, Peregrinatione Meccana, Circumcisione, Ægrotorum Visitatione, in: Itinera Mundi, ed. T. Hyde, Oxford 1691.pl
dc.description.referencesBoniecki A., Herbarz polski, t. 1, Warszawa 1899.pl
dc.description.referencesChodźko L., Histoire de Pologne. 7e série de la guerre d’Orient, Paris 1855.pl
dc.description.referencesJagoda S., Wojciech Bobowski (alias Ali Ufki) i jego dokonania, „Muzyka 21” 2007, nr 7.pl
dc.description.referencesKlimek L., Wojciecha Bobowskiego geniusz nieznany, „Gazeta Gorlicka”, 24.11.2014.pl
dc.description.referencesMajda T., The Rålamb album of Turkish costumes, w: The Sultan’s Procession: The Swedish Embassy to Sultan Mehmed IV in 1657–1658 and the Rålamb Paintings, ed. K. Ådahl, Istanbul 2006.pl
dc.description.referencesMesgnien Meniński F., Thesaurus linguarum orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae: Lexicon Turcico-Arabico-Persicum, ed. S. Stachowski, İstanbul 2000.pl
dc.description.referencesNeudecker H., From Istanbul to London? Albertus Bobovius’ Appeal to Isaac Basire, in: The Republic of Letters and the Levant, ed. A. Hamilton, Leiden 2005.pl
dc.description.referencesNiesiecki K., Korona Polska przy Złotey Wolnosci Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi, y Rycerstwa Kleynotami, Heroicznym Męstwem y odwagą, Naywyższemi Honorami, a naypierwey Cnotą, Pobożnością, y Swiątobliwością Ozdobiona: Potomnym zaś wiekom na zaßczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey Oyczyznie Synow Podana, t. 1, Lwów 1728.pl
dc.description.referencesNiesiecki K., Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, t. 2, red. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1839.pl
dc.description.referencesRålamb C., A Relation of a Journey to Constantinople: giving an account of divers occurrences, how far the king of Sweden’s commission was executed there, as also of the state of the Turkish monarchy at that time, being a report made to the most potent prince, Charles Gustavus, king of the Swedes, Goths and Vandals, w: A Collection of Voyages and Travels, ed. A. Churchill, t. 5, London 1732.pl
dc.description.referencesRycaut P., The present state of the Ottoman Empire, London 1670.pl
dc.description.referencesRycaut P., Monarchia turecka opisana przez Ricota Sekretarza Posła Angielskiego u Porty Ottomańskiej residuiącego z francuskiego ięzyka na polski przetłumaczona przez szlachcica polskiego y do druku podana w roku 1678, Słuck 1678.pl
dc.description.referencesSiarczyński F., Wiadomość o Woyciechu Jaxie z Bobowej…, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1828, t. 1, nr 1.pl
dc.description.referencesUfkî A., Mecmûa-i sâz ü söz. Bildirler, ed. M. Uludemir, İzmir 1989.pl
dc.description.referencesUfkî A., Brenner N., Serai Enderum. Inwendige beschaffenheit der Türckischen Kayserl: residentz zu Constantinopoli die newe Burgk genant ... Nunmehro aber durch der RöM Kayserl: Majestät ... zu Constaninopoli gefangenene Wartiermaistern Nicolaum Brenner, von Meßkirchen auß Schwaben, in die Teutsche Sprach übersetzet, Wien 1667.pl
dc.description.referencesUfkî A., Gerardine di P., Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufki Bey’in anıları: Topkapı Sarayı’nda yaşam, Istanbul 1686, ed. S. Yerasimos, A. Berthier, çeviri A. Berktay, İstanbul 2002.pl
dc.description.firstpage147pl
dc.description.lastpage165pl
dc.identifier.citation2Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopackipl
dc.conferenceMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016pl
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Pawlina_Wojciech_Bobowski.pdf740,35 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.