REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7177
Tytuł: Józef Mikosza i jego „Obserwacje polityczne państwa tureckiego”
Inne tytuły: Józef Mikosza and his “Political remarks on the Turkish state”
Autorzy: Siemieniec-Gołaś, Ewa
Słowa kluczowe: Józef Mikosza
a description of the eighteenth century Ottoman-Turkey
Turkish vocabulary
opis osiemnastowiecznej Turcji osmańskiej
tureckie słownictwo
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-lis-2018
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 51-61
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;29
Studia Tatarskie;6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016
Abstrakt: The article presents Józef Mikosza and his work entitled Obserwacje polityczne państwa tureckiego [Political remarks on the Turkish state]. Mikosza’s work was published in Warsaw in 1787 as a result of the author’s remarks and reports on Turkey during his stay in Constantinople. Józef Mikosza lived in Constantinople for several years working as a teacher in the Polish Oriental School, whose aim was to educate future dragomen. In his work Mikosza describes the Ottoman state, its structure, administration, people, culture and various phenomena of his interest. His book contains also Turkish words and phrases used by the author to define and name the discussed objects or phenomena.
Afiliacja: Katedra Turkologii, Uniwersytet Jagielloński
URI: http://hdl.handle.net/11320/7177
ISBN: 978-83-64081-45-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Siemieniec-Golas_Jozef_Mikosza.pdf146,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.