REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7176
Tytuł: Muzułmański Wschód Aleksandra Jabłonowskiego z perspektywy dziewiętnastowiecznych teorii rasowych
Inne tytuły: The Muslim East of Aleksander Jabłonowski from the viewpoint of 19th century racial theories
Autorzy: Wrzesińska, Katarzyna
Słowa kluczowe: Aleksander Jabłonowski
Muslim East
racial theories
Eurocentric worldview
teorie rasowe
muzułmański Wschód
europocentryczny światopogląd
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-lis-2018
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 35-49
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;29
Studia Tatarskie;6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016
Abstrakt: Aleksander Jabłonowski (1829–1913) was a comprehensively educated historian and ethnographer. In the 1870s he travelled around Muslim East. The article analyses his travel accounts that focus on visited lands, people inhabiting this lands, their culture and religion. What is more, the accounts present the Muslim East in relation to the concept of racial theories, which were, at the time, considered scientific in Europe. Jabłonowski divided the locals into Aryans, Semites and Turanians. According to him, it was the racial origin that determined their lifestyle, physical and moral features, and allowed valuing people. Even though Jabłonowski presented a lot of ethnographic information about the people of the Muslim East, he remained the representative of the era he lived in, and he could not think outside the box of Eurocentric view of the world. Still, his accounts are a significant testimony of those days’ perceiving ethnical and civilization matters.
Afiliacja: Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk
URI: http://hdl.handle.net/11320/7176
ISBN: 978-83-64081-45-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Wrzesinska_Muzulmanski_Wschod_Aleksandra_Jablonowskiego.pdf148,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.