REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7176
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWrzesińska, Katarzyna-
dc.date.accessioned2018-11-27T09:12:44Z-
dc.date.available2018-11-27T09:12:44Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationWschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 35-49pl
dc.identifier.isbn978-83-64081-45-3-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7176-
dc.description.abstractAleksander Jabłonowski (1829–1913) was a comprehensively educated historian and ethnographer. In the 1870s he travelled around Muslim East. The article analyses his travel accounts that focus on visited lands, people inhabiting this lands, their culture and religion. What is more, the accounts present the Muslim East in relation to the concept of racial theories, which were, at the time, considered scientific in Europe. Jabłonowski divided the locals into Aryans, Semites and Turanians. According to him, it was the racial origin that determined their lifestyle, physical and moral features, and allowed valuing people. Even though Jabłonowski presented a lot of ethnographic information about the people of the Muslim East, he remained the representative of the era he lived in, and he could not think outside the box of Eurocentric view of the world. Still, his accounts are a significant testimony of those days’ perceiving ethnical and civilization matters.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherAlter Studiopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;29-
dc.relation.ispartofseriesStudia Tatarskie;6-
dc.subjectAleksander Jabłonowskipl
dc.subjectMuslim Eastpl
dc.subjectracial theoriespl
dc.subjectEurocentric worldviewpl
dc.subjectteorie rasowepl
dc.subjectmuzułmański Wschódpl
dc.subjecteuropocentryczny światopoglądpl
dc.titleMuzułmański Wschód Aleksandra Jabłonowskiego z perspektywy dziewiętnastowiecznych teorii rasowychpl
dc.title.alternativeThe Muslim East of Aleksander Jabłonowski from the viewpoint of 19th century racial theoriespl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.AffiliationInstytut Slawistyki, Polska Akademia Naukpl
dc.description.referencesAntropologia, red. A. Malinowski, J. Strzałko, Warszawa–Poznań 1985.pl
dc.description.referencesBerger R., Z zakurzonej półki, „Al–Islam”, http://strefa-islam.pl/?p=211 [dostęp: 06.10.2016].pl
dc.description.referencesBielicki T., Krupiński T., Strzałko J., Historia antropologii w Polsce, „Przegląd Antropologiczny” 1987, nr 1–2.pl
dc.description.referencesBieńkowski W., Jabłonowski Aleksander Walerian, www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/aleksander-walerian-jabłonowski [dostęp: 06.10.2016].pl
dc.description.referencesBujak F., Aleksander Jabłonowski. Autobiografia, „Kwartalnik Historyczny” 1939, t. 53, nr 1–2.pl
dc.description.referencesGella A., Ewolucjonizm a początki socjologii (L. Gumplowicz, L. F. Ward), Wrocław 1966.pl
dc.description.referencesJabłonowski A., Pisma Aleksandra Jabłonowskiego, t. 6: Wschód muzułmański, Warszawa 1912.pl
dc.description.referencesJabłonowski A., Pisma Aleksandra Jabłonowskiego, t. 5: Słowiańszczyzna Południowa oraz Wołosza i Albania, Warszawa 1911.pl
dc.description.referencesKoneczny F., O wielości cywilizacji, Kraków 1935.pl
dc.description.referencesKorzon T., Aleksander Jabłonowski, „Kwartalnik Historyczny” 1914.pl
dc.description.referencesKrzywicki L., Ludy. Zarys antropologii etnicznej, w: tegoż, Dzieła, t. 7, Warszawa 1969.pl
dc.description.referencesKubica G., Antropologiczny dyskurs rasowy. Jego twórcy i dekonstruktorzy, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków 2015.pl
dc.description.referencesKulesza I., Aleksander Jabłonowski, „Gryfita” 1995, nr 3/8.pl
dc.description.referencesLe Bon G., Psychologia rozwoju narodów, Nowy Sącz 1999.pl
dc.description.referencesMałczyński P., Mincer T., W stronę polskiej teorii rasy, „Tematy z Szewskiej” 2014, nr 3.pl
dc.description.referencesParadowska M., Polskie relacje o Iraku w wieku XIX jako źródło etnograficzne, Poznań 1973.pl
dc.description.referencesPopowicz K., Lamarkizm społeczny a rasizm i eugenika we Francji, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesSobeski M., Kwiat złoty. Gobineau redivivus, Poznań 1925.pl
dc.description.referencesSzacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1981.pl
dc.description.referencesTyrała R., O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna, Warszawa 2005.pl
dc.description.firstpage35pl
dc.description.lastpage49pl
dc.identifier.citation2Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopackipl
dc.conferenceMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016pl
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Wrzesinska_Muzulmanski_Wschod_Aleksandra_Jablonowskiego.pdf148,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.