REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7160
Tytuł: Беларускія прозвішчы з польскамоўнымі асновамі
Inne tytuły: Belarusian surnames with the Polish origin
Autorzy: Гапоненка, Iрына
Słowa kluczowe: беларускія прозвішчы
прозвішчная аснова
матывацыйная база
каталіцкія формы імёнаў
польская агаласоўка
польскі ўплыў
польскае моўнае пасярэдніцтва
Belarusian surnames
family basis
motivational base
Catholic forms of names
Polish announcement
Polish influence
the Polish language mediation
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. Lilii Citko, Białystok 2018, s. 141-155
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", Białystok 14-15 września 2017 r.
Abstrakt: In the article Belarusian surnames with the Polish origin the Polish influence on the system of Belarusian surnames is considered. The extra- and intra linguistic reasons that determined the Polish language influence are emphasized. It is shown, that first of all it is revealed not is the formal examples, particularly in the frame of the surnames with formants -ski, -tski, but in the content of the basis frames. The following groups of Belarusian surnames which have the features of the Polish influence are clarified: • the surnames of the Polish vowels (Blotsky, Glymbotsky, Szydlowski and under); • the surnames with the basis of Polish‑‑ Catholic proper name (Bunus, Zygmantovich, Stempkovsky and under); • the surnames with the etymological basis originating from the Polish lexemes (Zheglis, Skulinovski, Tsyglyaronak and under), including regional (Vahar, Zhagula, Fugol and under). • The examples when connection between the basis of the surname with the Polish words looks feasible (Zmushko, Lychak, Survila and under), as well as the situation, when the Polish language played an intermediary role in transferring of the foreign (mostly German) lexemes, which the motivative basis of the Belarusian surnames (Bursh, Lamzaki, Shendzil and under) are denoted.
Afiliacja: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
URI: http://hdl.handle.net/11320/7160
ISBN: 978-83-7657-300-7
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.