REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7159
Tytuł: Sposoby realizacji „u” niezgłoskotwórczego w piśmiennictwie starobiałoruskim (na przykładzie wybranych latopisów białorusko‑litewskich)
Inne tytuły: Means of implementation of nonsyllabic “u” in Old Belorussian writing (based on selected Belorussian‑Lithuanian chronicles)
Autorzy: Grabowska, Katarzyna
Słowa kluczowe: piśmiennictwo WKL
latopisy białorusko-litewskie
język starobiałoruski
fonetyka
Old Belorussian writing
Belorussian-Lithuanian chronicles
Old Belorussian language
phonetic
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. Lilii Citko, Białystok 2018, s. 127-139
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", Białystok 14-15 września 2017 r.
Abstrakt: The aim of the article is to present the means of implementation of nonsyllabic [u̯] in the spelling of selected monuments of Old Belorussian writing representing the first and the second compilations of Belorussian-Lithuanian chronicles. The texts of the following chronicles have been analyzed: the Supraśl (1519), the Slutsk (the first quarter of the 16th century), the Academic (the 30s of the 16th-century) as well as the Krasińskis’ (the oldest chronicle of the second compilation), the Raczyńskis’ (circa 1582) and the Rumiancew (the end of the 17th century). This article discusses phonetic and morphological reasons for the alteration [ł] > [u̯], [v], [u] > [u̯] and presents examples of these changes in the chronicles. In all the monuments the pronunciation of [u̯] is expressed inconsistently; there are parallel spellings. It must be emphasized that the richest research material in respect of written implementation of pronunciation of [u̯] can be found in the oldest Belorussian-Lithuanian chronicles representing the first compilation and the Krasinskis’ Chronicle, which is the oldest copy of the second compilation.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7159
ISBN: 978-83-7657-300-7
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Grabowska_Sposoby_realizacji_u_niezgloskotworczego_w_pismiennictwie_starobialoruskim.pdf315,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.