REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7158
Tytuł: Białoruski i ukraiński wariant prostej mowy XVIII wieku czy białoruska i ukraińska prosta mowa XVIII wieku? (na materiale ruskojęzycznych teologii moralnych z Supraśla, Uniowa i Poczajowa)
Inne tytuły: Belarusian and Ukrainian variants of prosta mova of the 18th century or Belarusian and Ukrainian prosta mova of the 18th century? (on the material of moral theology from Suprasl, Uniev and Pochaev)
Autorzy: Getka, Joanna
Słowa kluczowe: prosta mowa
bazylianie
drukarstwo
XVIII wiek
teologia moralna
prosta mova
Basilians
typography
18 century moral theology
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. Lilii Citko, Białystok 2018, s. 99-125
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", Białystok 14-15 września 2017 r.
Abstrakt: The sources of research in this article are the subsequent editions of moral theology published in Ruthenian language / prosta mova printed in basilian typographies in the 18th century. They appeared in various centers: Suprasl, Uniev and Pochaev. The aim of this article is to analyze and compare these texts in terms of occurrence of the Belarusian or Ukrainian language features. The results of the analysis serve as a basis for assessing the quality and character of prosta mova in the eighteenth century.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/7158
ISBN: 978-83-7657-300-7
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Getka_Bialoruski_i_ukrainski_wariant_prostej_mowy_XVIII_wieku.pdf359,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.