REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7154
Tytuł: Starobiałoruski Tristan jako źródło do historii leksyki.Wybrane zagadnienia z zakresu zapożyczeń
Inne tytuły: Old Belarusian Tristan as the source to the history of lexis. Selected issues of borrowings
Autorzy: Citko, Lilia
Słowa kluczowe: romans rycerski
język starobiałoruski
zapożyczenia leksykalne
chivalric romance
the Old Belarusian language
lexical borrowings
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. Lilii Citko, Białystok 2018, s. 69-84
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", Białystok 14-15 września 2017 r.
Abstrakt: In the article selected questions concerning vocabulary in Old Belarusian translation of the chivalric romance preserved in the 16th century manuscript of Raczynski Codex have been analyzed. Special attention has been focused on lexical borrowings. Loanwords from such languages as Latin, Italian, German, Czech through Polish medium have been discussed. The usage of such lexical devices was justified by the nominal needs connected with the description of life, warcraft, knights` pastime as well as general concepts (cf. рыцэръ, турнай, варцабы, oльмарея, жупица, кунштъ, шырмеръствo). Native lexical inventory was in short supply to nominate new realities, phenomena or objects.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7154
ISBN: 978-83-7657-300-7
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Citko_Starobialoruski_Tristan_jako_zrodlo_do_historii_leksyki.pdf348,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.