REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7153
Tytuł: Podlaskie nazwiska jako nośnik regionalnego dziedzictwa kulturowego
Inne tytuły: Podlasie surnames as carriers of regional cultural heritage
Autorzy: Bogdanowicz, Elżbieta
Słowa kluczowe: Podlasie
niematerialne dziedzictwo kulturowe
antroponimia regionalna
nazwiska polskie, wschodniosłowiańskie, litewskie, niemieckie, żydowskie, tatarskie
Podlasie
intangible cultural heritage
regional anthroponymy
Polish, East Slavonic, Lithuanian, German, Jewish, Tatar surnames
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. Lilii Citko, Białystok 2018, s. 55-68
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", Białystok 14-15 września 2017 r.
Abstrakt: Podlasie is a borderland area that is inhabited by various ethnic and religious communities, permeating and strongly interacting with each other, forming – in the past and nowadays – a real ethnic, linguistic and cultural mosaic. Surnames of the Podlasie inhabitants reflect the coexistence of diverse languages and cultures, both in base forms and suffixes of Polish, East Slavonic, Lithuanian, German, Jewish and Tatar origins. Due to these features of the Podlasie surnames – as part of the intangible legacy of ethnic communities living in this area – they can be considered a carrier of cultural heritage and, consequently, an important element in maintaining the cultural identity of the region, which is worth preserving for future generations.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7153
ISBN: 978-83-7657-300-7
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Bogdanowicz_Podlaskie_nazwiska_jako_nosnik_regionalnego_dziedzictwa_kulturowego.pdf250,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.