REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7147
Tytuł: Korzyści i oczekiwania studentów wobec stażu i praktyk studenckich
Inne tytuły: Benefits and students’ expectations to internships and work practices
Autorzy: Jankowska, Katarzyna
Stach, Szymon
Słowa kluczowe: praktyka
staż
studenci
szkoła wyższa
students’ practices
internship
students
higher education
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, s. 102-114
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pierwszej części głównie zawarto definicje stażu oraz praktyk, zaprezentowano także różnice między stażem a praktykami. Druga część to część badawcza, którą stanowi analiza wyników uzyskanych z przeprowadzonych badań ankietowych wśród studentów z województwa podkarpackiego, którzy odbyli staże lub praktyki. W zakończeniu przedstawiono zalecenia praktyczne dotyczące organizacji praktyk i staży.
The presented study is composed of theoretical and empirical part. The first part is a theoretical background and includes mainly definitions of internships and practices. The differences between internships and practices are also investigated. Research results are presented in the second part of the study. The survey was conducted among students who have held internships or traineeships in the Podkarpackie Voivodship. The practical recommendations on organization of internships and practices are presented in the conclusion.
Afiliacja: Katarzyna Jankowska - Uniwersytet Rzeszowski
Szymon Stach - Uniwersytet Rzeszowski
URI: http://hdl.handle.net/11320/7147
ISBN: 978-83-917772-8-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.