REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7141
Tytuł: Różnice w interpretacji pojęć innowacji oraz imitacji przedmiotu
Inne tytuły: Differences in interpretation innovation and imitation
Autorzy: Żero, Sylwia
Słowa kluczowe: innowacje
imitacje
przedsiębiorczość
innovations
imitations
entrepreneurship
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, s. 34-47
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Tematem prezentowanym w niniejszym artykule jest obszerne zagadnienie dotyczące różnic w definiowaniu pojęć innowacji oraz imitacji. Praca ma na celu wyróżnienie kontrastu pomiędzy tymi pojęciami oraz wskazanie problemów wynikających z odmienności interpretacyjnych. Różnorodności interpretacyjne, a co za tym idzie, ich zastosowanie w praktyce przyczynia się do problemów w komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami, osobami tworzącymi prawo a naukowcami badającymi tę kwestię. Posługiwanie się tymi pojęciami jest nieuniknione i niezmiennie popularne w wielu dziedzinach życia gospodarczego. Ponadto, działania związane z wprowadzaniem zmian innowacyjnych bądź wdrażaniem imitacji odgrywają bardzo istotną rolę w rozwoju ekonomicznym kraju, dlatego też pojawia się coraz większe zainteresowanie tą tematyką. W artykule wykorzystano analizę literatury naukowej, jak również dane statystyczne.
The topic presented in this paper is an extremely comprehensive issue concerning the differences in perception and understanding of concepts of innovation and imitation. The work is intended to highlight the contrast between these concepts. The diversity and therefore the practical application of these concepts results in the emergence of problems in communication between entrepreneurs, law-makers and researchers exploring this issue. The use of these concepts is inevitable and is widely used in many areas of economic life. In addition, activities related to the implementation of innovative changes or implementation of imitations play a very important role in the economic d evelopment of the country. The article used literature analysis as well as statistical data.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7141
ISBN: 978-83-917772-8-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
S_Zero_Roznice_w_interpretacji_pojec_innowacji_oraz_imitacji_przedmiotu.pdf2,69 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.