REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7133
Tytuł: Potencjalne kierunki dalszej integracji na kontynencie europejskim w obliczu Brexitu
Inne tytuły: Potential directions of further European integration in the face of Brexit
Autorzy: Tarnowska, Joanna
Słowa kluczowe: Unia Europejska
integracja europejska
Brexit
Kontynentalne Partnerstwo
European Union
European integration
Brexit
Continental Partnership
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 207-216
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Wydarzenia na arenie międzynarodowej zintensyfikowały w ostatnich latach debatę dotyczącą przyszłości Unii Europejskiej (UE). Głównym celem artykułu jest analiza potencjalnych kierunków rozwoju tego ugrupowania w obliczu Brexitu, odnosząca się do scenariuszy przyszłych relacji między UE a Wielką Brytanią oraz możliwych kierunków dalszego rozwoju integracji wskazanych przez Komisję Europejską (KE). W toku rozważań ustalono, że przyszły model relacji między UE a Wielką Brytanią może w istotnym stopniu zależeć od układu wzajemnych interesów między Wielką Brytanią a krajami odgrywającymi kluczowe role w funkcjonowaniu ugrupowania integracyjnego. Stwierdzono także prawdopodobieństwo zacieśniania współpracy pomiędzy krajami strefy euro i realizacji modelu integracji dwóch prędkości.
This article summarizes the main themes of the debate on the future of the European Union (EU). The purpose is to analyze the possible directions of further European integration in the face of Brexit. The research method is an extensive literature review. The author has identified two research areas: (i) scenarios of the future relations between the EU and the United Kingdom (UK), (ii) five possible directions of further integration presented by the European Commission (EC). The author found that future relations between the EU and the UK might depend on the connections between the UK and the largest EU economies. Furthermore, there exists a probability of a strengthened cooperation within the Eurozone and a realization of ‘two-speed Europe’ scenario.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
URI: http://hdl.handle.net/11320/7133
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.