REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7124
Tytuł: Niestandardowe instrumenty polityki monetarnej stosowane przez Europejski Bank Centralny
Inne tytuły: Non-standard monetary policy instruments applied by European Central Bank
Autorzy: Matysiak, Paweł
Słowa kluczowe: polityka monetarna
Europejski Bank Centralny
nadzwyczajne instrumenty polityki monetarnej
monetary policy
European Central Bank,
extraordinary monetary policy instruments
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 88-99
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Kryzys finansowy, który wybuchł w 2007 roku, zmusił Europejski Bank Centralny (EBC) do skorzystania z niestandardowych instrumentów polityki monetarnej. Od 2008 roku EBC zaczął modyfikować swoje standardowe instrumenty, zaś od 2009 zaczął wprowadzać całkowicie nowe programy, niemieszczące się w tradycyjnej polityce monetarnej. Skup instrumentów finansowych, emitowanych przez banki, instytucje publiczne, rządy oraz korporacje, trwa po dziś dzień i wydaje się, że jeżeli sytuacja gospodarcza nie będzie kształtowała się zgodnie z oczekiwaniami włodarzy EBC, to polityka pieniężna będzie kontynuowana w swojej obecnej formie aż do momentu wystarczającej poprawy sytuacji.
Financial crisis which started in 2007 in USA was transferred to Europe through financial channels. It forced European Central Bank to apply non-standard monetary policy instruments. Since 2008 ECB started to modify standard instruments and since 2009 started to introduce completely new programs, which do not belong to traditional monetary policy repertoire. Purchase of financial instruments issued by banks, public institutions, governments and corporations lasts up to this day and it does seem that it will continue in present form if economic situation will not be sufficiently improved.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
URI: http://hdl.handle.net/11320/7124
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.