REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7102
Tytuł: Legal and Non-Legal Justifications for ‘Administrative Mediation’ – Remarks on Polish Administrative Praxis
Autorzy: Firlus, Jakub Grzegorz
Klonowski, Kamil
Słowa kluczowe: mediation
administrative proceedings
participatory formulas
third generation of administrative procedures
Data wydania: 2018
Data dodania: 25-paź-2018
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 2, 2018, s. 111-124
Abstrakt: In recent years lawmakers were obliged to harmonise the Polish legal system with the so-called ius commune proceduralis. This ongoing process is vital for both sustainable development, market stability and effective dialog amongst the various actors involved in field of public affairs. In the new era of the administrative state, the so-called ‘classic’ model of administrative proceedings became an obstacle for administrative actions. Effective dialog between public authorities and individuals was hard to achieve. The lack of instruments to ensure effective communication between decision-makers and an individual created a crisis of confidence in public administration bodies and intensified the trend of challenging administrative decisions. In order to reverse these negative phenomena, administrative mediation was implemented into the Polish Code of Administrative Procedure. Apart from the benefits related to making the procedure more ‘flexible’, the implementation of ADR methods also brought with it some negative phenomena. Therefore, the authors of this paper have attempted to present justifications for the implementation of mediation into administrative proceedings. Our analysis also includes comments on the prospects of the application of mediation by public administration authorities.
Afiliacja: Jakub Grzegorz Firlus - Jagiellonian University
Kamil Klonowski - Jagiellonian University
Nota biograficzna: Jakub Grzegorz Firlus – M.A. in law and administration, assistant professor, Chair of Administrative Procedure, Jagiellonian University.
Kamil Klonowski – PhD, adjunct (lecturer) and Chair of Administrative Procedure, Jagiellonian University.
E-mail: Jakub Grzegorz Firlus: firlus.jakub@gmail.com
Kamil Klonowski: klonowski.kamil@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/7102
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.02.08
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5360-1833
0000-0001-9511-9917
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.