REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7044
Tytuł: Offences Against Elections and Referenda – Selected Legal, Criminal and Criminological Aspects
Autorzy: Guzik-Makaruk, Ewa M.
Wojewoda, Ewelina
Słowa kluczowe: offences against elections and referenda
electoral abuse
disruption of elections
abuse of the freedom to vote
electoral corruption
infringement of the votingconfi dentiality
przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
nadużycia wyborcze
zakłócanie przebiegu wyborów
naruszenie swobody głosowania
łapownictwo wyborcze
naruszenie tajności głosowania
Data wydania: 2016
Data dodania: 5-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 20/A en, 2016, s. 153-170
Abstrakt: This research paper elaborates on the problem of offences against elections and referenda, and analyses provisions of the XXXI Chapter of the Polish Penal Code, penalizing electoral off ences. A detailed description of particular acts prohibited by law has been provided. Moreover, attention is given to issues causing interpreting problems. The paper presents a statistical overview of the occurrence of offences on the basis of data concerning initiated proceedings, and convictions by fi naljudgments.
Afiliacja: Ewa M. Guzik-Makaruk - University of Białystok
Ewelina Wojewoda - University of Białystok
E-mail: Ewa M. Guzik-Makaruk: ewa.guzik@uwb.edu.pl
Ewelina Wojewoda: ewelina.wojewoda@onet.pl
Opis: Creation of the English-language versions of the articles published in the „Białostockie Studia Prawnicze” [Białystok Legal Studies] funded under the contract no. 548/P-DUN/2016 and 548/1/P-DUN/2016 from resources of the Minister of Science and Higher Education dedicated to the popularisation of science.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7044
DOI: 10.15290/bsp.2016.20A.en.12
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Vol. 20/A en

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_20A_en_Guzik-Makaruk_Wojewoda.pdf206,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.