REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7044
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGuzik-Makaruk, Ewa M.-
dc.contributor.authorWojewoda, Ewelina-
dc.date.accessioned2018-10-05T07:35:30Z-
dc.date.available2018-10-05T07:35:30Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 20/A en, 2016, s. 153-170pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7044-
dc.descriptionCreation of the English-language versions of the articles published in the „Białostockie Studia Prawnicze” [Białystok Legal Studies] funded under the contract no. 548/P-DUN/2016 and 548/1/P-DUN/2016 from resources of the Minister of Science and Higher Education dedicated to the popularisation of science.pl
dc.description.abstractThis research paper elaborates on the problem of offences against elections and referenda, and analyses provisions of the XXXI Chapter of the Polish Penal Code, penalizing electoral off ences. A detailed description of particular acts prohibited by law has been provided. Moreover, attention is given to issues causing interpreting problems. The paper presents a statistical overview of the occurrence of offences on the basis of data concerning initiated proceedings, and convictions by fi naljudgments.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectoffences against elections and referendapl
dc.subjectelectoral abusepl
dc.subjectdisruption of electionspl
dc.subjectabuse of the freedom to votepl
dc.subjectelectoral corruptionpl
dc.subjectinfringement of the votingconfi dentialitypl
dc.subjectprzestępstwa przeciwko wyborom i referendumpl
dc.subjectnadużycia wyborczepl
dc.subjectzakłócanie przebiegu wyborówpl
dc.subjectnaruszenie swobody głosowaniapl
dc.subjectłapownictwo wyborczepl
dc.subjectnaruszenie tajności głosowaniapl
dc.titleOffences Against Elections and Referenda – Selected Legal, Criminal and Criminological Aspectspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2016.20A.en.12-
dc.description.EmailEwa M. Guzik-Makaruk: ewa.guzik@uwb.edu.plpl
dc.description.EmailEwelina Wojewoda: ewelina.wojewoda@onet.plpl
dc.description.AffiliationEwa M. Guzik-Makaruk - University of Białystokpl
dc.description.AffiliationEwelina Wojewoda - University of Białystokpl
dc.description.referencesBudyn-Kulik M., Komentarz do rozdziału XXXI k.k., (in:) M. Mozgawa (ed.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2012pl
dc.description.referencesHołyst B., Kryminologia, Warszawa 1994pl
dc.description.referencesJachimowicz M., Przestępstwo naruszenia swobody głosowania (art. 250 k.k.), Prokurator 2009, Nr 1 Kowalski S., Karnoprawna ochrona wykazu podpisów wyborców w wyborach samorządowych, Prok. i Pr. 2014, Nr 9pl
dc.description.referencesKozielewicz W., Rozdział IX. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (in:) L. Gardocki (ed.), System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, t.8, Warszawa 2012pl
dc.description.referencesŁabuda G., Komentarz do art. 248 k.k., (in:) J. Giezek (ed.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014pl
dc.description.referencesMarek A., Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2010pl
dc.description.referencesPiskorski J., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, (in:) M. Królikowski, R. Zawłocki (ed.), Kodeks Karny. Część Szczególna. Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2013pl
dc.description.referencesSkorupka J., Podstawy karania korupcji w kodeksie karnym de lege lata i de lege ferenda (wybrane zagadnienia), PiP 2003, nr 12pl
dc.description.referencesSzewczyk M., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, (in:) A. Zoll (ed.), Kodeks Karny. Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2013pl
dc.description.referencesTyszkiewicz L., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, (in:) M. Filar (ed.), Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2012pl
dc.description.volume20/A en-
dc.description.firstpage153pl
dc.description.lastpage170pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Vol. 20/A en

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_20A_en_Guzik-Makaruk_Wojewoda.pdf206,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.