REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/692
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMoczydłowska, Joanna-
dc.date.accessioned2014-02-24T09:28:01Z-
dc.date.available2014-02-24T09:28:01Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (63) 2013, s. 92-100pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/692-
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest zaufanie jako element zarządzania kapitałem ludzkim jednostek administracji samorządowej. Obok teoriopoznawczej części analitycznej, tekst zawiera wyniki badań focusowych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli kierowniczej kadry urzędniczej. Badania pozwalają na wniosek, że ważnym źródłem kryzysów w funkcjonowaniu urzędów administracji samorządowej jest kryzys zaufania, wynikający głównie ze zmienności menedżerów: polityków, niedostatecznego poziomu ich kompetencji menedżerskich oraz barier mentalnych, przede wszystkim w postaci podejrzliwości i negatywnego nastawienia do zespołu urzędników zatrudnianych przez poprzedników.pl
dc.description.abstractThe article examines the problem of trust as a determinant of human capital management in local government units. In addition to the analytical and epistemological part, the text contains focus studies conducted among the representatives of senior management. The studies allow for the conclusion that among the major sources of crisis in the functioning of local government units is the crisis of trust resulting from the frequent changes in managerial/political positions, inadequate level of managerial competences and mental barriers, mainly in the form of suspicion and negative attitudes to the teams of officials employed by their predecessors.pl_PL
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectzaufaniepl
dc.subjectzarządzanie zaufaniempl
dc.subjectzarządzanie kapitałem ludzkimpl
dc.subjectadministracja samorządowapl
dc.subjecttrustpl
dc.subjecttrust managementpl
dc.subjecthuman capital managementpl
dc.subjectlocal governmentpl
dc.titleKategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowejpl
dc.title.alternativeTrust in local government units’ human capital managementpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2013.03.63.05pl
dc.description.Emailjoanna@moczydlowska.plpl
dc.description.AffiliationDr hab. Joanna Moczydłowska, prof. Uczelni Łazarskiego – Uczelnia Łazarskiegopl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 3(63)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Joanna Moczydłowska.pdf187,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.