REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6911
Tytuł: Maria Weber, Józefa Lis-Błońska. Ucieczka z twierdzy „Bobrujsk”, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2016, ss. 152, ISBN 978-83-7399-703-5
Inne tytuły: Maria Weber, Józefa Lis-Błońska. Ucieczka z twierdzy „Bobrujsk”, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2016, pp. 152, ISBN 978-83-7399-703-5
Autorzy: Zackiewicz, Grzegorz
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-wrz-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(4), 2018, s. 183-190
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Grzegorz Zackiewicz – dr hab., pracownik Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB. Zajmuje się przede wszystkim historią polityczną i historią idei pierwszej połowy XX stulecia. W swoich badaniach podejmuje m.in. wątki dotyczące relacji polsko-rosyjskich i polsko-sowieckich, antyliberalnych koncepcji w polskiej i europejskiej myśli politycznej oraz funkcjonowania ruchów politycznych i społecznych, zwłaszcza zaś dziejów związków zawodowych na ziemiach polskich. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek: Polska myśl polityczna wobec systemu sowieckiego 1918–1939 (Kraków 2004); Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku (Kraków 2013); Robotniczy Instytut Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego 1930–1939 (Białystok 2016).
E-mail: zackiewicz_uwb@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6911
DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.09
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9726-7163
Typ Dokumentu: Other
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2018, nr 1(4)
Varia (WHiSM)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons