REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6907
Tytuł: Aktywność kobiet na tle mężczyzn w sferze zawodowej w Polsce wschodniej
Inne tytuły: Women’s and Men’s Professional Activity in Eastern Poland
Autorzy: Leśniak-Moczuk, Krystyna
Słowa kluczowe: kobiety
mężczyźni
sfera zawodowa
wschodnie województwa
women
men
occupational sphere
Eastern voivodships
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-wrz-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(4), 2018, s. 112-136
Abstrakt: W artykule dokonano oceny usytuowania kobiet w sferze zawodowej w odniesieniu do mężczyzn na podstawie następujących wskaźników: wykształcenie, aktywność zawodowa, zatrudnienie, bezrobocie, pracujący według sektorów ekonomicznych, wynagrodzenie, zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy, migracje zagraniczne oraz czynniki przedsiębiorczości. Przedmiotem analizy są wskaźniki z lat 2014–2015 z pięciu wschodnich województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) na tle Polski.
The purpose of the following article is to provide a summary and evaluation of women’s roles in the professional space as compared to men’s, taking into consideration such indicators as: education, occupational activity, employment and unemployment according to economic sectors, wages, dismissals from work, foreign migrations and entrepreneurial factors. The following analysis focuses on data collected between 2014 and 2015 in five Eastern voivodships: Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmia and Mazury against the rest of the country.
Afiliacja: Uniwersytet Rzeszowski
Nota biograficzna: Krystyna Leśniak-Moczuk – profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym UR. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są społeczno-ekonomiczne procesy w wymiarze lokalnym oraz ruchy społeczne kobiet. Jest autorką 347 publikacji, w tym 9 monografii (2 redaktorem), 16 recenzji, 2 podręczników, 142 artykułów naukowych, 32 komunikatów i 144 artykułów publicystycznych. W strukturach uczelni pełniła funkcje członka Rady Wydziału, pełnomocnika dziekana, zastępcy dyrektora Instytutu, prodziekana Wydziału, rektora uczelni niepublicznej. Jej pasją wynikającą z charyzmatycznych cech osobowości jest działanie z ludźmi i dla ludzi. Swoją aktywnością integruje różne środowiska i pociąga do współdziałania. Dzięki kreatywności inicjuje wiele przedsięwzięć i akcji społecznych, organizuje konferencje naukowe i imprezy masowe, zakłada stowarzyszenia, które prężnie działają pod jej przewodnictwem. Pełni funkcje wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie, członka Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych „Ekonomik” w Mielcu, Stowarzyszenia Ochrony Pracy, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich, wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów, członka Europejskiej Unii Kobiet, Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa i zespołu redakcyjnego Telewizji Internetowej TPRz, Rady Naukowej Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
E-mail: kles@autograf.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6907
DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.05
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7032-9205
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2018, nr 1(4)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNIS_1_2018_K_Lesniak-Moczuk_Aktywnosc_kobiet_na_tle_mezczyzn.pdf5,45 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons