REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6905
Tytuł: Zarys codzienności wojennej kobiet z guberni suwalskiej i obwodu białostockiego w latach 1914–1915
Inne tytuły: Outline of Wartime Life of Women from the Suwalki Governorate and the Bialystok Province in the Years 1914–1915
Autorzy: Drozdowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: życie codzienne
I wojna światowa
kobiety
strach
aprowizacja
szpiegostwo
demoralizacja
daily life
World War I
women
fear
food suply
espionage
demoralization
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-wrz-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(4), 2018, s. 75-93
Abstrakt: Życie codzienne podczas trwania wojny uległo diametralnej zmianie. Zmieniły się postawa ludności cywilnej i jej priorytety. Ciężkie i tragiczne doświadczenia wojenne nie uszlachetniły wszystkich ludzi, a wręcz przeciwnie. Wojna i perspektywa braku możliwości życia na godnym poziomie wielu ludziom otwierały furtkę do wyzwolenia niemoralnych zachowań. W artykule tym zaprezentowano cztery aspekty wojennej rzeczywistości: strach, aprowizację, szpiegostwo i demoralizację. Bazę źródłową pracy stanowi cykl reportaży Białystok w łunie światowej pożogi wojennej, zawierający wspomnienia białostoczan spisane w 1934 r. w „Echu Białostockim”, oraz wspomnienia Laury de Turczynowicz When the Prussians Came to Poland. The Experiences of an American Woman during the German Invasion2 wydane w 1916 r.
The outbreak of the war brough many dramatic changes to everyday life and affected the attitude of the civil population and its priorities. Difficult and tragic war experiences did not ennoble all people, on the contrary. The war and the prospect of being unable to live on a decent level for many people opened the door to liberation of immoral behaviour. The article presents four aspects of the reality of the war: fear, food supply, espionage and demoralization. The primary source for the work was a series of reportages Białystok in the times of world-wide conflagration, containing the memories of Białystok residents in 1934 in “Echo Białostockie” (Echo of Białystok) and the memories of Laura de Turczynowicz When the Prussians Came to Poland. The Experiences of an American Woman during the German Invasion issued in 1916.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Agnieszka Drozdowska – doktorantka, absolwentka historii UwB. W 2017 r. podjęła studia doktoranckie na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Interesuje się historią społeczną XIX–XX w. ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet. Członek Stowarzyszenia Instytutu Studiów Kobiecych.
E-mail: drozdowska.agnieszkaa@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6905
DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.03
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2713-7958
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2018, nr 1(4)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNIS_1_2018_A_Drozdowska_Zarys_codziennosci_wojennej_kobiet.pdf372,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons