REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/690
Tytuł: Synchronizacja cykli koniunkturalnych – wybrane zagadnienia metody analizy empirycznej
Inne tytuły: International synchronisation of business cycles: selected aspects of empirical analysis method
Autorzy: Domańska, Agnieszka
Słowa kluczowe: synchronizacja cykli koniunkturalnych
metody ilościowe
globalizacja
tric methodssynchronisation of business cycles
globalisation
econome
Data wydania: 2013
Data dodania: 24-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (63) 2013, s. 58-77
Abstrakt: Problematyka międzynarodowej synchronizacji cykli koniunkturalnych jest jednym z ważnych tematów badawczych, podejmowanych w ramach współczesnych dociekań makroekonomii gospodarki otwartej i jako taka stanowi ważny nurt literatury światowej z dziedziny ekonomii stosunków międzynarodowych. Jest to jednocześnie problematyka bardzo szeroka, implikująca wykorzystanie w analizach empirycznych całego szeregu metod, co rodzi rozbudowaną dyskusję na temat zagadnień metodologicznych. Celem niniejszego artykułu jest przegląd wybranych, ważniejszych problemów metodologicznych związanych ze współczesną analizą synchronizacji cykli koniunkturalnych. Omówione zostaną podstawowe rozwiązania w zakresie przyjmowanych metod badawczych, takie jak metody: wyodrębniania trendu (filtracja), identyfikowania konwergencji szeregów danych makroekonomicznych etc., rodzaju wykorzystywanych w analizach danych i inne problemy analizy. Odnosząc się do nakreślanych kwestii metodologicznych, zostaną podane wybrane przykłady, nawiązujących do nich, badań empirycznych, zrealizowanych przez autorów polskich i zagranicznych.
International synchronisation of business cycles is an important research area of contemporary open economy macroeconomics, and thus a major focus of the literature on the economics of international relations. Since the issue is very wide, a number of complex and advanced methods can be applied to analyse it, which has given rise to a broad debate on relevant methodology. The aim of the paper is to overview the key methodological aspects and problems of the modern empirical studies on international synchronisation of business cycles. The author focuses on the following analytical problems: methods most commonly used in detecting the business cycle synchronisation (convergence), methods of detrending (filtration) in time-series analysis, and the type of data used (panel data studies).The presentation of methodology is illustrated by selected examples of their use in empirical studies in the Polish and foreign literature.
Afiliacja: Dr Agnieszka Domańska – Instytut Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa
E-mail: az.domanska@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/690
DOI: 10.15290/ose.2013.03.63.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 3(63)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03_Agnieszka_DOMAŃSKA.pdf273,01 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.