REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6858
Tytuł: Radzieckie prawo wobec alkoholizmu
Inne tytuły: The Soviet law against alcoholism
Autorzy: Laskowska, Katarzyna
Słowa kluczowe: penal law
administrative law
Soviet Union
alcoholism
prawo karne
prawo administracyjne
Związek Radziecki
alkoholizm
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 16, Z. 1, 2017, s. 111-126
Abstrakt: Katarzyna Laskowska, the author of this article, discusses the evolution of Soviet law against alcoholism in the years 1917–1991. She illustrates the scope and changes of both administrative law and criminal law in terms of alcohol consumption and its availability. Additionally, she underlines the responsibility of alcohol for crimes committed while under its influence. The article also includes an assessment of the efficiency of anti-alcohol law in the Soviet Union and examines why the measures taken appear to have had so little effect in reducing alcohol consumption in Soviet society.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: laskowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6858
DOI: 10.15290/mhi.2017.16.01.05
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2017, tom XVI, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_16_1_2017_K_Laskowska_Radzieckie_prawo_wobec_alkoholizmu.pdf192,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.