REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6850
Tytuł: Reorientacja struktury podmiotowej globalnych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w czasie kryzysu finansowego 2008+
Inne tytuły: Re-orientation of entity structure of foreign direct investment flows during financial crisis 2008 (and onwards)
Autorzy: Jaworska, Magdalena
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne
kraje rozwinięte
kraje rozwijające się
dekoniunktura
foreign direct investment
developed economies
developing economies
downturn
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 187-206
Abstrakt: W artykule podjęto dyskusję na temat wpływu uwarunkowań koniunkturalnych na: dynamikę, strukturę podmiotową i kierunki globalnych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach o różnym stopniu rozwoju. W tym celu dokonano analizy empirycznej przepływów i wartości skumulowanej FDI z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych i wskaźników (korelacji, struktury, dynamiki, otwartości gospodarki), którą wsparto informacjami dotyczącymi zmian makroekonomicznych w wybranych grupach krajów w latach 2006-2012. Przeprowadzone badania dowiodły transpozycji w strukturze podmiotowej FDI na korzyść krajów rozwijających się. Wiązała się z tym aktywność inwestycyjna w tej grupie państw, charakteryzująca się wysokim poziomem otwartości na inwestycje oraz zależności od wzrostu zagregowanego PKB i handlu międzynarodowego.
The paper discusses the impact of economic conditions on the dynamics of change, business breakdown structure and trends in foreign direct investments flows in economies on different levels of development. For this purpose, an empirical analysis of FDI flows and stocks is conducted. Selected statistical methods and indicators (of correlation, structure, dynamics, openness of economy) are used. The analysis is supported with information regarding macroeconomic changes in selected groups of countries between 2006 and 2012. The study has revealed a transposition in the structure of FDI in favour of developing countries. This was partly an effect of investment activity in this group of countries, characterised by a high level of readiness for investments and strong dependence on the growth of aggregate GDP and international trade.
Afiliacja: Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
E-mail: jaworska@up.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6850
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.13
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_M_Jaworska_Reorientacja_struktury_podmiotowej.pdf445,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.