REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6847
Tytuł: Sprawność instytucjonalna w obszarze społecznym na przykładzie realizacji polityki mieszkaniowej przez gminę Kurzętnik
Inne tytuły: Institutional efficiency in the social sphere as an example of housing policy implemented by the Kurzętnik municipality
Autorzy: Marks-Bielska, Renata
Dereszewski, Wojciech
Słowa kluczowe: sprawność instytucjonalna
polityka mieszkaniowa
gmina
institutional efficiency
housing policy
municipality
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 146-158
Abstrakt: Celem przeprowadzonych analiz było zidentyfikowanie i ocena działań, które podejmują władze gminy Kurzętnik do kreowania pożądanej sytuacji mieszkaniowej na zarządzanym obszarze. Inicjatywy podejmowane w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej obecnych i przyszłych mieszkańców gminy (m.in. sprzedaż uzbrojonych działek po preferencyjnych cenach dla rodzin korzystających z Programu 500+, z całej Polski, budowa osiedla mieszkaniowego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego), idące w parze z dynamicznym rozwojem przedsiębiorczości gospodarczej na analizowanym terenie, są przykładem sprawnego zarządzania z wykorzystaniem lokalnych zasobów i pojawiających się szans w ramach polityki na poziomie centralnym. Przedsięwzięcia te zasługują na pozytywną ocenę i mogą być wzorem dla innych gmin.
The purpose of the analyzes was to identify and evaluate the actions taken by Kurzętnik's municipality to create the desired housing situation in the managed area. Initiatives undertaken to improve the housing situation of current and future residents of the municipality (eg sale of plots of land at preferential prices for families using the 500+ Program, from Poland as a whole, construction of a housing estate by the Society for Social Construction), coupled with dynamic development of entrepreneurship. The economics of the analyzed area are examples of efficient management, using local resources and emerging opportunities within central policy, deserve a positive rating and may be a model for other municipalities.
Afiliacja: dr hab. Renata Marks-Bielska - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
mgr inż. Wojciech Dereszewski - Gmina Kurzętnik
E-mail: Renata Marks-Bielska: renatam@uwm.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6847
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_R_Marks-Bielska_W_Dereszewski_prawnosc_instytucjonalna.pdf252,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)