REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6845
Tytuł: Cechy kultury organizacyjnej na różnych poziomach dojrzałości procesowej wybranych urzędów miast
Inne tytuły: The impact of organizational culture on the level of process management in selected City Offices
Autorzy: Krukowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: organizacja publiczna
zarządzanie procesowe
kultura organizacyjna
public organization
process management
organizational culture
Data wydania: 2018
Data dodania: 29-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 114-125
Abstrakt: Wprowadzanie do zarządzania organizacjami publicznymi koncepcji stosowanych w podmiotach biznesowych jest obecnie coraz bardziej popularne. Jedną z takich koncepcji jest zarządzanie procesowe. Rozwiązanie oparte na procesach, znane z organizacji biznesowych, w zarządzaniu organizacjami publicznymi wymaga zidentyfikowania wewnętrznych i zewnętrznych możliwości ich implementacji. Zależą one od wielu czynników występujących m.in. w takich obszarach organizacji, jak struktura organizacyjna, motywacje i postawy pracowników, finanse, procesy świadczonych usług, rozwiązania informatyczne oraz od wpływu czynników zewnętrznych, np. uwarunkowań prawnych. Jednym z obszarów krytycznych, wprowadzania zarządzania procesowego w organizacjach publicznych jest kultura organizacyjna, która może wspierać te rozwiązania lub je bojkotować. Kultura organizacyjna jest związana ściśle z realizacją zadań każdej organizacji, w tym urzędu administracji publicznej, i dlatego też uznawana jest za czynnik pozwalający organizacji na sprawniejsze i skuteczniejsze spełnianie celów. Celem badań zawartych w artykule jest identyfikacja wpływu elementów kultury organizacyjnej na poziom wdrażaniu zarządzania procesowego w organizacjach publicznych, na przykładzie urzędów miast.
Implementing the concepts used in business entities to public organizations has been gaining in popularity for some time now. One such concept is process management. Process-based solutions, known from business organizations, in the management of public organizations require identifying the internal and external capabilities for their implementation. These depend on a number of factors, such as the organizational structure, employee motivations and attitudes, finances, service delivery processes, IT solutions, and the impact of external factors, such as legal conditions. One of the critical areas for implementing process management in public organizations is an organizational culture that can either support or boycott these solutions. Organizational culture is closely linked to the performance of the tasks of every organization, including public administration, and is therefore considered to be a factor which enables organizations to fulfill their goals more efficiently and effectively. The purpose of the research included in the article is to identify the impact of organizational culture on the level of process management implementation in public organizations on the example of City Offices. Research shows that to the group of most important cultural characteristics for process management one can include: honesty, respect for the customer, high personal culture, ethics of conduct and respect for the environment. In the City Offices examined, cultural values and attitudes of the least importance to the purposes of the office include the area of interpersonal relations and the entrepreneurial approach.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail: kkruk@uwm.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6845
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_K_Krukowski_Cechy_kultury_organizacyjnej.pdf314,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.