REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6839
Tytuł: Dyskryminacja versus admiracja. Pracownicy w starszym wieku w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych
Inne tytuły: Discrimination versus admiration. Older workers in selected economic theories and concepts
Autorzy: Richert-Kaźmierska, Anita
Słowa kluczowe: starzenie się ludności
rynek pracy
pracownik w starszym wieku
dyskryminacja ze względu na wiek
population aging
labour market
older worker
age discrimination
Data wydania: 2018
Data dodania: 28-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 16-32
Abstrakt: Wśród konsekwencji postępującego starzenia się ludności literatura przedmiotu wymienia m.in. ilościowe i jakościowe zmiany na rynku pracy. Zwraca uwagę na malejące potencjalne i realne zasoby pracy oraz ich starzenie się, tj. rosnący wśród pracujących udział osób „w starszym wieku”. Celem opracowania jest próba zdefiniowania pojęcia pracownika „w starszym wieku” oraz diagnoza i klasyfikacja podejść do tej grupy, zawartych w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych.
Among the other consequences of population aging the scientific literature lists quantitative and qualitative changes in the availability of the labor force. Authors draw their attention to the declining potential of labor resources and their aging, mainly because of the increasing share of older persons among workers. The main aim of the study was to define the concept of “older worker” and to diagnose and classify approaches to this group in selected economic theories and concepts.
Afiliacja: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
E-mail: Anita.Richert@zie.pg.gda.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6839
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_A_Richert-Kazmierska_Dyskryminacja_versus_admiracja.pdf274,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.