REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6806
Tytuł: Działalność Podokręgu IVA Siedlce (Podlasie) Batalionów Chłopskich w latach 1942–1944
Inne tytuły: Operations of IVA Siedlce (Podlasie) Subdivision of Farmers’ Battalions in 1942–1944
Autorzy: Charczuk, Wiesław
Słowa kluczowe: Bataliony Chłopskie Południowe Podlasie
II wojna światowa
ruch ludowy
Polskie Państwo Podziemne
okupacja hitlerowska
działalność zbrojna Podokręgu IVA BCh Siedlce
Farmers‘ Battalions
southern Podlasie
World War II
people’s movement
Polish Underground State
Nazi occupation
military operations of Farmers‘ Battalions IVA Siedlce Subdivision
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 25, 2017, s. 163-191
Abstrakt: Celem tekstu jest omówienie działalności Podokręgu IVA Siedlce (Podlasie) Batalionów Chłopskich w latach 1942–1944. W szczególności analizie poddana została struktura organizacyjna Podokręgu IVA BCh Siedlce, uzbrojenie i działalność zbrojna. Artykuł został napisany na podstawie źródeł archiwalnych zdeponowanych w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Zakładu Historii Polskiego Ruchu Ludowego, źródeł drukowanych i opracowań dotyczących omawianego zagadnienia.
A purpose of the article is to describe operations of IVA Siedlce (Podlasie) Subdivision of Farmers‘ Battalions in 1942–1944, and in particular provide a thorough analysis of its organizational structure, armament and military activity. The article has been written on the basis of archival resources stored in the Central Archives of Modern Records, Archive of the Institute of the History of Polish People’s Movement, and printed resources and studies concerning the above issue.
Nota biograficzna: Wiesław Charczuk – doktor historii, pracuje w Zespole Szkół w Krzesku-Królowa Niwa
E-mail: acharczuk5@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6806
DOI: 10.15290/sp.2017.25.08
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2017, tom XXV

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.