REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6805
Tytuł: Zygmunt Gloger i rok 1863. Przyczynek do biografii słynnego Podlasianina
Inne tytuły: Zygmunt Gloger and 1863 – a contribution to the biography of a famous Podlasie resident
Autorzy: Kalinowski, Emil
Słowa kluczowe: Podlasie
Zygmunt Gloger
1863
powstanie styczniowe
„Czas”
Rutki-Kossaki
Kulesze Kościelne
Czarnowo-Biki
bitwa
województwo augustowskie
Zygmund Gloger
January Uprising
“Czas” (“Time”)
battle
Augustów Province
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 25, 2017, s. 143-162
Abstrakt: Artykuł jest próbą nowego spojrzenia na stosunek Zygmunta Glogera do powstania styczniowego 1863 r., do czego asumptem stało się pytanie o autorstwo korespondencji nadsyłanych w tym roku do krakowskiego „Czasu” z Warszawy oraz „znad Narwi”. Teksty zdradzają zainteresowania ich autora tożsame z ówczesnymi badaniami młodego Glogera oraz dobrą znajomość przebiegu potyczek powstańców na terenie łomżyńskiego i tykocińskiego, w jego rodzinnych stronach (okolice Tykocina, Jeżewa, Dobroch).
The article attempts to reconsider the perception of Zygmund Gloger’s attitude to January Uprising of 1863, which has been incited by a question about the author of correspondence sent that year to the Cracovian “Time” from Warsaw and “from the Narew River”. These texts confirm that the author’s interests were identical with the research pursued at that time by young Gloger, and prove a good insight into skirmishes fought by insurgents near Łomża and Tykocin, i.e. Gloger’s homeland (the surroundings of Tykocin, Jeżewo and Dobrochy).
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Emil Kalinowski – magister historii, doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
E-mail: e.kalinowski@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6805
DOI: 10.15290/sp.2017.25.07
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2017, tom XXV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_25_2017_E.Kalinowski_Zygmunt_Gloger_i_rok_1863.pdf3,61 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.