REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6803
Tytuł: Rynek obrotu nieruchomościami w Białymstoku w XVIII wieku
Inne tytuły: The real estate market in Bialystok in the 18th century
Autorzy: Kozłowska, Monika
Słowa kluczowe: Białystok
rynek nieruchomości
historia społeczno-gospodarcza
Bialystok
real estate market
socioeconomic history
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 25, 2017, s. 103-127
Abstrakt: Artykuł przedstawia wyniki analiz funkcjonowania rynku obrotu nieruchomościami w Białymstoku w drugiej połowie XVIII w. Materiałem źródłowym, na którym oparto badania są najstarsze zachowane księgi miejskie Białegostoku z lat 1740–1795. Obserwacji poddano takie elementy, jak: strukturę i wielkość obrotów, ceny i rodzaj nieruchomości oraz strukturę społeczną osób dokonujących transakcji.
The article presents the outcomes of the analysed operation of the real estate market in Bialystok in the second half of the 18th century. The research has been based on the oldest preserved Bialystok city records from 1740–1795. The following elements have been explored: the structure and value of sales, real estates’ prices and types, and a social structure of purchasers and sellers.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Monika Kozłowska – historyk, doktorantka w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku; główne zainteresowania badawcze: historia społeczno-gospodarcza. Przygotowuje rozprawę doktorską podejmującą problematykę wpływu zmian klimatu na gospodarkę Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu tzw. Małej Epoki Lodowcowej.
E-mail: mkozlowska92@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6803
DOI: 10.15290/sp.2017.25.05
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Studia Podlaskie, 2017, tom XXV

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.