REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6801
Tytuł: Bartnictwo a uprzywilejowanie ludności w puszczach północnego Mazowsza (XIII–XVIII wiek)
Inne tytuły: Beekeeping and privileges of residents in northern Mazovian forests (13th–18th c.)
Autorzy: Kuciński, Adam
Słowa kluczowe: bartnicy królewscy
regale bartne
prawo bartne
puszcze przasnyskie
przywileje
produkcja miodu
royal beekeepers
beekeeping regalia
beekeeping law
Przasnysz forests
privileges
honey production
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 25, 2017, s. 65-80
Abstrakt: Praca przedstawia wpływ bartnictwa na uprzywilejowanie ludzi zamieszkujących puszczę królewską na północnym Mazowszu od XIII do XVIII w. Podkreśla ważną rolę produkcji miodu w gospodarce leśnej na podstawie statutów książęcych, przepisów prawa bartnego, przywilejów oraz ksiąg bartnych.
The article presents the impact of beekeeping on the privileges of royal forests residents in northern Mazovia from the 13th to 18th century. It emphasizes an important role of honey production in forest management based on Duke Statutes, provisions of beekeeping law, privileges and beekeeping books.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Adam Kuciński – student drugiego roku studiów magisterskich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Sekretarz Studenckiego Koła Naukowego Historyków UwB. Zainteresowania: etnografia, Kurpiowszczyzna, historia społeczna, geografia historyczna, archiwistyka, genealogia.
E-mail: adkucinski@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6801
DOI: 10.15290/sp.2017.25.03
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Studia Podlaskie, 2017, tom XXV

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.