REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6800
Tytuł: Kształtowanie się osadnictwa w obszarze gminy Korycin w XVI–XVIII wieku
Inne tytuły: Development of Korycin municipality settlement in the 16th–18th c.
Autorzy: Maroszek, Józef
Słowa kluczowe: Królowie
Jagiellonowie
osadnictwo
młyny
ekonomia grodzieńska
Korycin
miasteczko
Kings
the Jagiellons
settlement
mills
Grodno “table estate” (bona mensae regiae)
burgh
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 25, 2017, s. 33-64
Abstrakt: Dotąd niewykorzystywane materiały źródłowe są przechowywane w Metryce Litewskiej w Moskwie. Kwerenda w tym zespole archiwalnym ukazuje kształtowanie osadnictwa przez królów z dynastii Jagiellonów i późniejszych władców, zwłaszcza w ramach ekonomii grodzieńskiej.
The Lithuanian Metrica in Moscow stores resources that have not been used so far. A query of this archive depicts development of settlement by the Jagiellonian kings and subsequent rulers, particularly within Grodno “table estate” (bona mensae regiae).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Józef Maroszek – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownik Zakładu Historii Regionalnej Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB. Zainteresowania badawcze: Historia Podlasia na tle dziejów Litwy i Polski. Niematerialne i materialne wartości środowiska kulturowego obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (historia wyznań, zabytków sztuki, dzieje dworów i rezydencji, umiejętności kształtowania przestrzeni, straty w zakresie kultury). Autor wielu dysertacji z tych dziedzin.
E-mail: maroszek@vp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6800
DOI: 10.15290/sp.2017.25.02
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Studia Podlaskie, 2017, tom XXV

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.