REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6799
Tytuł: Luther’s Legacy after 500 Years. Some thoughts from a Dutch point of view
Inne tytuły: Dziedzictwo Lutra po upływie 500 lat. Kilka refleksji z holenderskiej perspektywy
Autorzy: Gosker, Margriet
Słowa kluczowe: protestantyzm
Niderlandy
Marcin Luter
1517
Reformacja 500
ekumenizm
Protestantism
Netherlands
Martin Luther
Reformation 500
Ecumenical
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 25, 2017, s. 7-31
Abstrakt: Niniejszy artykuł poświęcony jest Marcinowi Lutrowi, znaczeniu jego pracy oraz postrzeganiu „Roku Lutra” w Holandii z ekumenicznej perspektywy. Czy istnieje ekumeniczna chęć do przeprowadzenia nowej oceny Reformacji? Czy możemy świętować pięćsetlecie protestantyzmu czy tylko pamiętać o tej rocznicy? Nie powinniśmy zapominać o ciemnych stronach Reformacji. Osobiście postrzegam Reformację jako retusz błogosławieństwa. Artykuł opisuje kilka ważnych doświadczeń w życiu Lutra. W roku 2017 potrzebujemy pełnego ekumenicznego zaangażowania jako kościoły przyszłości. Apeluję o to oraz o pozostawienie za sobą starych sporów i dążenie do zjednoczenia.
In this article, I focus on Martin Luther’s legacy and the ecumenical perspectives of the ‘Luther Year’ in the Netherlands. Is there willingness to re-evaluate the Reformation in an ecumenical perspective? Can we celebrate 500 years of Protestantismor just commemorate it? We should not forget the dark sides of the Reformation. I see the Reformation as a blessing in disguise. I summarize some important experiences in Luther’s life. In 2017, we need wholehearted ecumenical commitment as churches for the future. I make a plea for it, leaving behind our conflicts from the past and looking forward towards communion.
Nota biograficzna: Rev. Dr. Margriet Gosker is an ordained minister and an ecumenical theologian. She received in 2014 the Royal Honour of Officier in de Orde van Oranje Nassau. She is the leader of the ‘Luther Year’ in the Netherlands. She is a member of Faith and Order in the Netherlands, she was a member of the Joint Working Group in order to institute the WCRC and she was a member of the Doctrinal Study Group on Ministry, Ordination and Episkope (CPCE).
E-mail: dr.m.gosker.venlo@hetnet.nl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6799
DOI: 10.15290/sp.2017.25.01
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2017, tom XXV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_25_2017_M.Gosker_Luthers_legacy_after_500_years.pdf.pdf4,6 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.