REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6773
Tytuł: Flaubert au-delà de l’histoire littéraire. Genèse d’Un coeur simple et contre-modèle de servante à vie
Inne tytuły: Flaubert Beyond History of Literature. Genesis of A Simple Soul and Counter-Model of Female Lifelong Servanthood
Autorzy: Fauve-Chamoux, Antoinette
Słowa kluczowe: history of family
domestic service
female servants
Gustave Flaubert
A Simple Soul [Un coeur simple]
Data wydania: 2017
Data dodania: 12-lip-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 303-322
Abstrakt: The character of Félicité, presented by Gustave Flaubert in A Simple Soul [Un coeur simple], a tale published in 1877, is considered here in historical perspective in order to better understand her work in domestic service, permanent celibacy and overall sad story. The first section traces the genesis of this work, as shown in the writer’s correspondence and his family background. The second part is devoted to his method, as he proclaimed it. The last section argues that F´elicit´e was a very ordinary victim who had fallen, as many other female servants, into the trap of lifelong service which had crushed her destiny. In the European past, a woman who stayed for life in the same family as maid-of-all-work and remained unmarried was far from being a rare case or counter-model. Actually, servants were considered unproductive by economists and therefore found themselves excluded by Marxism from the class struggle. The original piece of literature under study was more a short story than a fairy tale, and since it intended and succeeded to be true, it did not meet the readers’ expected enthusiasm.
Afiliacja: Professor emerita Statistics and Population Studies Department University of the Western Cape
École des Hautes Études en Sciences Sociales. Centre de Recherches Historiques
Nota biograficzna: Antoinette Fauve-Chamoux, profesor emerytowany, wykłada historię rodziny w École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris Sciences et Lettres. Współpracowała z Polską Akademią Nauk, jest profesorem Universit é de Montréal i l’Université Nationale de Salta w Argentynie. W 2016 roku wybrana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Université du Cap Occidental (UWC) w Republice Południowej Afryki. Jej badania koncentrują się wokół społecznej roli kobiet. Zwolenniczka interdyscyplinarnego podejścia w badaniach nad społeczeństwem. Autorka 16 książek, 147 artykułów, redaktorka 6 numerów specjalnych i 32 numerów tematycznych Revue de la Bibliothèque Nationale de France (1988–1995). Członkini komitetów redakcyjnych czasopism o charakterze interdyscyplinarnym, głównie anglojęzycznych.
E-mail: antoinette.fauve-chamoux@ehess.fr
URI: http://hdl.handle.net/11320/6773
DOI: 10.15290/bsl.2017.11.21
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_A_ Fauve-Chamoux_Flaubert_au-dela_de_lhistoire_litteraire.pdf309,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.