REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6770
Tytuł: Ekstremalne doświadczenia w ekstremalnej „wcieleniówce”. Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak Jacka Hugo-Badera jako opowieść o niespełnieniu
Inne tytuły: Extreme Experiences in the Extreme “Embodiment” Reportage. Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak by Jacek Hugo-Bader as a Reflection about Non-Fulfilment
Autorzy: Dutka, Elżbieta
Słowa kluczowe: reportage
space
mountains
extreme experience
Jacek Hugo-Bader
Data wydania: 2017
Data dodania: 12-lip-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 257-274
Abstrakt: The article offers a reading of Jacek Hugo-Bader’s controversial reportage Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak (2014), which is frequently viewed as a story about the tragedy in Karakorum. The author of the article emphasizes that this piece may be also read in a more universal way as a reflection about non-fulfilment. She analyses the literary representations of multidimensional spatial experiences in the highest mountains such as sensual responses to extreme altitude and temperature, the life-and-death threshold experience as well as the spiritual relationship with the mountains. She also remarks other literary aspects of Hugo-Bader’s work, for instance the extreme “embodiment” reportage of Gonzo style.
Afiliacja: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego. Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nota biograficzna: Elżbieta Dutka, dr hab. profesor nadzw. w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek: Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego iWłodzimierza Paźniewskiego; Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza; Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI; Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku; Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia. Zajmuje się literaturą polską wieku XX i XXI, zwłaszcza prozą kresową i literaturą regionalną oraz dydaktyką literatury.
E-mail: elzbieta.dutka@us.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6770
DOI: 10.15290/bsl.2017.11.18
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_E_Dutka_Ekstremalne_doswiadczenia_w_ekstremalnej_wcieleniowce.pdf195,75 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.