REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6735
Tytuł: Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-2016
Inne tytuły: In the spirit of Orpheus. Studies of the Polish poetry 2010–2016
De l’esprit d’Orphée. Études sur la poésie polonaise de 2010–2016
Aus dem Geiste des Orpheus. Studien zur polnischen Poesie der Jahre 2010–2016
Redaktor(rzy): Ławski, Jarosław
Kass, Wojciech
Słowa kluczowe: polska poezja 2010-2016
Konstanty Ildefons Gałczyński
Nagroda "Orfeusz"
Wojciech Kass
Leśniczówka Pranie
Data wydania: 2018
Data dodania: 5-lip-2018
Wydawca: Wydawnictwo PRYMAT
Muzeum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Abstrakt: The present volume brings together studies of the Polish poetry written from 2010 to 2016. The period under consideration, i.e. seven years, was chosen deliberately as the book includes texts dedicated to the laureates of The Konstanty Ildefons Gałczyński Poetry Prize ORPHEUS, awarded annually for the best volume of poetry. The award honours the best volume published in Poland and the best volume published in northeastern Poland (the so-called Masurian ORPHEUS). In 2016, a special posthumous ORPHEUS was given to Feliks Netz. The prize is awarded by the Konstanty Ildefons Gałczyński Museum in Pranie; its originator and secretary is the Director of the Museum, Wojciech Kass, assisted by Jagienka Kass. As we read on the prize’s official website: „The Konstanty Ildefons Gałczyński Poetry Prize ORPHEUS for the best volume of poetry was established with the intention of filling a vast lacuna in the landscape of national literary institutions. Its unique status is further emphasized by the literary achievement of its patron, Konstanty Ildefons Gałczyński, the author of „The Ball at Solomon’s” and „Isolde’s Earrings, in whose oeuvre references to the myth of Orpheus abound. In 1941, while in the Altengrabow camp, Gałczyński was planning to write a play entitled Orpheus. Although he never completed the project, his camp notebooks contain some preliminary ideas and reflections on the ancient musician and poet. Ten years later, in a forester’s house called Pranie, in the Masurian Lake District, he wrote a libretto for Jacques Offenbach’s opera bouffe Orpheus in the Underworld. The idea for the prize was also conceived in Pranie, i.e. in the place where Gałczyński wrote „Olsztyn’s Chronicle”, „Niobe”, and „Songs”. For years the forester’s house has been a venue for poetical and cultural events of various kinds: exhibitions, book presentations, concerts, and meetings with authors. Consequently, it has gradually evolved into one of the most important regional, if not national, cultural centres. The prize was officially established in 2011 (with its first edition organized in 2012) by Wojciech Kass, the Director of the Konstanty Ildefons Gałczyński Museum in Pranie, to honour notable achievements in Polish lyric poetry. It is given to authors alive, who wrote and published their volumes of poetry in the Polish language, in the preceding year.” Financial support and media coverage for the prize is provided by numerous institutions: the Ministry of Culture and National Heritage, the bi-monthly literary journal Topos, Polish P.E.N., the Warmińsko-Mazurskie Local Government, the County Starosty in Pisz, the Authors’ Society ZAiKS, TVP Culture, Polish Radio, the daily Gazeta Olsztyńska, and the local authorities in Ruciane-Nida. Since 2016 Professor Jarosław Ławski (the University of Białystok) has been the President of the Jury, the members of which have included: Ewa Lipska, Wojciech Ligęza, Bronisław Maj, Antoni Libera, Tomasz Burek, Jan Stolarczyk, Wojciech Kudyba, Feliks Netz, and Krzysztof Kuczkowski, and others. The present volume brings together studies dedicated to the laureates of both Polish and regional ORPHEUSES. Each laureate’s accomplishment is the subject matter of two critical texts, written by researchers in Polish literature, critics or essayists. The analytical part of the book is preceded by a short introduction, which highlights the main idea behind the prize. The second part includes the prize statute, proceedings of the Jury, biographical notes, and photographs from the ceremonies, which take place annually in June or July, in the Museum in Pranie. Besides, the volume brings original biographical materials dedicated to the life and oeuvre of Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953), who from 1950 to 1953 would frequently come to the forester’s house in Pranie. All the texts were edited by Wojciech Kass, the Director of the Konstanty Ildefons Gałczyński Museum in Pranie, and Professor Jarosław Ławski, Head of the Chair in Philological Studies „East-West, the University of Białystok. The volume In the Spirit of Orpheus draws attention to the values traditionally associated with the ancient musician and poet: the cult of poetry and tradition, and the depth of knowledge that the poetic word enables. Above all else, however, it pays homage to the laureates of The Konstanty Ildefons Gałczyński Poetry Prize ORPHEUS.
Afiliacja: Jarosław Ławski - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: WOJCIECH KASS – poeta i eseista (ur. 1.09. 1964 r. w Gdyni). Opublikował tomiki: Do światła (1999), Jeleń Thorwaldsena (2000) – za które otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach, Prószenie i pranie (2002), 10 Gedichte aus Masurenland (2003, wybór wierszy w języku polskim i niemieckim), Przypływ cieni (2004), Gwiazda Głóg (2005) nominowany do Wawrzynu nagrody literackiej Warmii i Mazur, Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (z Krzysztofem Kuczkowskim) (2006), Wiry i sny (2008) nominowany do Wawrzynu nagrody Literackiej Warmii i Mazur, oraz 41 (2010). W 2012 ukazała się publikacja pt. Czterdzieści jeden. Wiersze i glosy, zawierająca pieśni z 41, dziennik poety z okresu ich pisania, komentarze krytyków i historyków literatury o tym tomie oraz wiersze nowe. W 2014 kolejny tomik Ba! Dwadzieścia jeden wierszy, w 2015 Przestwór. Godziny nominowany do Nagrody Literackiej Stoł. Miasta Warszawy. W 2016 ukazał się wybór jego poezji Pocałuj światło. 89 wierszy, w 2018 Ufność. Trzy poematy. Jest autorem opracowania o związkach Czesława Miłosza i jego krewnych z Sopotem Aj, moi dawno umarli (1996), książki eseistycznej Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2004) nominowanej do Wawrzynu nagrody literackiej Warmii i Mazur oraz współautorem słownika Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany (2008). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Pen Clubu. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2008). Wchodzi w skład redakcji dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Uhonorowany nagrodą „Nowej Okolicy Poetów” za dorobek poetycki (2004), nagrodą „Otoczaka” za tomik wierszy „Wiry i sny” (2009), „Sopocką muzą” – nagrodą prezydenta Sopotu (2011), srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2015), Jego wiersze tłumaczone są na język niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański, litewski, czeski, słoweński, serbski, chorwacki, bułgarski, rosyjski. Od 1997 r. pracuje w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach.
JAROSŁAW ŁAWSKI – prof. zw. dr hab., ur. w 1968 roku, kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: literatura XVIII–XX wieku, faustyzm i bizantynizm, polsko-wschodniosłowiańskie związki kulturowe, relacje geopolityki i kultury, Młoda Polska oraz Czesław Miłosz. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza” oraz „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Autor książek, w tym: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (Białystok 1995) oraz Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (Białystok 2010). Edytor Horsztyńskiego Słowackiego w serii Biblioteki Narodowej oraz III-tomowych Pism rozproszonych Zygmunta Glogera. Ostatnio wydał monografię: Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy (Białystok 2014). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Urodzony w Szczytnie, dzieciństwem związany ze Spychowem. Mieszka w Ełku i Białymstoku.
Sponsorzy: Książka sfinansowana ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Książka dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Piszu
URI: http://hdl.handle.net/11320/6735
ISBN: 978-83-7657-247-5
Typ Dokumentu: Book
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Z ducha Orfeusza.pdfZ ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-201630,26 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons