REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6730
Tytuł: Filologiczne interpretacje przestrzeni Śląska – Nagrobek ciotki Cili Stefana Szymutki oraz Wokół tradycji. Śląskie szkice oikologiczne Mariusza Jochemczyka
Inne tytuły: Philological Interpretations of Silesian Space: Stefan Szymutko’s Nagrobek ciotki Cili and Mariusz Jochemczyk’s Wokół tradycji. Śląskie szkice oikologiczne
Autorzy: Żurek, Łukasz
Słowa kluczowe: Silesia
geopoetics
Stefan Szymutko
Mariusz Jochemczyk
philology
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-cze-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 133-147
Abstrakt: The article analyzes different ways of constructing Silesian spaces in two essays written by Silesian literary critics, Stefan Szymutko and Mariusz Jochemczyk: Nagrobek ciotki Cili and Wokół tradycji. Śląskie szkice oikologiczne. The author interprets the differences between the aforementioned books in the context of different cultural-political situations, in which Szymutko and Jochemczyk wrote their books.
Afiliacja: Wydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Łukasz Żurek, doktorant w Instytucie Literatury Polskiej UW przy Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich. Publikował artykuły, tłumaczenia, eseje i teksty krytycznoliterackie na łamach „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”, „Forum Poetyki”, „Tekstualiów”, „Dwutygodnika”, „Małego Formatu”, „Kontentu” i „Kultury Liberalnej”.
E-mail: lukasz.zurek91@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6730
DOI: 10.15290/bsl.2017.11.09
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_L_Zurek_Filologiczne_interpretacje_przestrzeni_Slaska.pdf172,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.