REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6730
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorŻurek, Łukasz-
dc.date.accessioned2018-06-28T11:46:07Z-
dc.date.available2018-06-28T11:46:07Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 133-147pl
dc.identifier.issn2082-9701-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6730-
dc.description.abstractThe article analyzes different ways of constructing Silesian spaces in two essays written by Silesian literary critics, Stefan Szymutko and Mariusz Jochemczyk: Nagrobek ciotki Cili and Wokół tradycji. Śląskie szkice oikologiczne. The author interprets the differences between the aforementioned books in the context of different cultural-political situations, in which Szymutko and Jochemczyk wrote their books.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectSilesiapl
dc.subjectgeopoeticspl
dc.subjectStefan Szymutkopl
dc.subjectMariusz Jochemczykpl
dc.subjectphilologypl
dc.titleFilologiczne interpretacje przestrzeni Śląska – Nagrobek ciotki Cili Stefana Szymutki oraz Wokół tradycji. Śląskie szkice oikologiczne Mariusza Jochemczykapl
dc.title.alternativePhilological Interpretations of Silesian Space: Stefan Szymutko’s Nagrobek ciotki Cili and Mariusz Jochemczyk’s Wokół tradycji. Śląskie szkice oikologicznepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsl.2017.11.09-
dc.description.Emaillukasz.zurek91@gmail.compl
dc.description.BiographicalnoteŁukasz Żurek, doktorant w Instytucie Literatury Polskiej UW przy Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich. Publikował artykuły, tłumaczenia, eseje i teksty krytycznoliterackie na łamach „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”, „Forum Poetyki”, „Tekstualiów”, „Dwutygodnika”, „Małego Formatu”, „Kontentu” i „Kultury Liberalnej”.pl
dc.description.AffiliationWydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawskipl
dc.description.referencesBilczewski Tomasz, Porównanie i przekład. Komparatystyka między tablicą anatoma a laboratorium cyfrowym, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.pl
dc.description.referencesBrakoniecki Kazimierz, Ponowoczesny regionalizm, „Nowy Nurt” 1996, nr 8, s. 1–11.pl
dc.description.referencesBurzyńska Anna, Krajobraz po dekonstrukcji (cz. I), „Ruch Literacki” 1995, z. 1, s. 73–91.pl
dc.description.referencesBurzyńska Anna, Krajobraz po dekonstrukcji (cz. 2), „Ruch Literacki” 1995, z. 2, s. 193–221.pl
dc.description.referencesCelan Paul, Psalm i inne wiersze, wyb. i przeł. R. Krynicki, Kraków: Wydawnictwo a5, 2013.pl
dc.description.referencesDutka Elżbieta, Doświadczenie regionu (na przykładzie literatury o Śląsku), w: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków: Universitas, 2012, s. 135–153.pl
dc.description.referencesHarvey David, Neoliberalizm. Historia katastrofy, przeł. J. P. Listwan,Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2008.pl
dc.description.referencesJochemczyk Mariusz, Wokół tradycji. Śląskie szkice oikologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.pl
dc.description.referencesKadłubek Zbigniew,Oikologia (inkarnując wiarę),w: Oikologia. Nauka o domu, red. T. Sławek i in., Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2013, s. 168–190.pl
dc.description.referencesKaszuba Elżbieta, Dzieje Śląska po 1945 r., w: Historia Śląska, red. M. Czapliński i in., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s. 468–602.pl
dc.description.referencesLewandowski Jan F., Czterdziestu wybiera kanon, „Fabryka Silesia” 2012, nr 1, s. 15–17, https://pl.scribd.com/doc/279440908/Fabryka-Silesia-1-2012-Nasz-Kanon [dostęp 10.06.2017].pl
dc.description.referencesMajewski Tomasz, Rejniak-Majewska Agnieszka, Marzec Wiktor, Migracje intelektualne: paradygmaty teorii i materializm biograficzny, w: Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy, red. T. Majewski i in., Łódź: Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie”, Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 7–59.pl
dc.description.referencesMatuszek Dawid, Stefn Muzykant, „Fa-Art” 2012, nr 1–2.pl
dc.description.referencesMazurkiewicz Filip, Melancholia Stefana Szymutki, „Fa-Art” 2012, nr 1–2, s. 3–12.pl
dc.description.referencesMikołajczak Małgorzata, Geografia wyobrażona regionu – wstęp do regionalnej komparatystyki, w: Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski i in., Kraków: Universitas, 2014, s. 5–18.pl
dc.description.referencesRybicka Elżbieta, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008, s. 21–38.pl
dc.description.referencesRybicka Elżbieta, Ponowoczesny regionalizm i badania komparatystyczne, „Rocznik Komparatystyczny” 2011, nr 2, s. 141–161.pl
dc.description.referencesSkwarczyńska Stefania, Regionalizm a główne kierunki teorii literatury, „Prace Polonistyczne”, Koło Polonistów w Łodzi, Łódź 1937, s. 7–52.pl
dc.description.referencesSławiński Janusz, Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: Przestrzeń i literatura: studia, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, s. 9–22.pl
dc.description.referencesSzadkowski Krystian, Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015.pl
dc.description.referencesSzymutko Stefan, Nagrobek ciotki Cili, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001.pl
dc.description.referencesSzymutko Stefan, Po co literatura jeszcze jest? Na motywach książek Janusza Sławińskiego „Przypadki poezji” i „Miejsce interpretacji”, „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s. 142–152.pl
dc.description.referencesSzymutko Stefan, Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.pl
dc.description.referencesSzymutko Stefan, Semantyka wypowiedzi narracyjnej – problemów ciąg dalszy, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2002, s. 212–231.pl
dc.description.referencesUlicka Danuta, Obrona teorii, „Teksty Drugie” 2007, nr 6, s. 175–196.pl
dc.description.referencesZilcosky John, Poetry after Auschwitz? Celan and Adorno Revisited, „Deutsche Vierteljahrsschrift f ¨ur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte” 2005, nr 4, s. 670–691.pl
dc.description.referencesŻurek Łukasz, Dodatkowe problemy z historią Stefana Szymutki, „Forum Poetyki” 2016, nr 5 (jesień), s. 68–79.pl
dc.description.number11pl
dc.description.firstpage133pl
dc.description.lastpage147pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Literaturoznawczepl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_L_Zurek_Filologiczne_interpretacje_przestrzeni_Slaska.pdf172,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.