REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6726
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorChomiuk, Aleksandra-
dc.date.accessioned2018-06-28T10:02:03Z-
dc.date.available2018-06-28T10:02:03Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 81-96pl
dc.identifier.issn2082-9701-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6726-
dc.description.abstractOne of the important ontological assumptions of the poetic reality created in Tomasz Różycki’s poems is the multiplication of reality. The article aims to describe one of the characteristic “anti-worlds” in his work – the world of the dead. Within the analytical framework the author of the article placed the presumable lyrical ego’s ability to penetrate the borders of death and his relationships with “the other side” of existence.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectpoetrypl
dc.subjectexistencepl
dc.subjectspacepl
dc.subjectdeathpl
dc.subjectTomasz Różyckipl
dc.titleDoświadczenie „tamtego świata” w poezji Tomasza Różyckiegopl
dc.title.alternativeThe Experience of “the Other World” in Tomasz Różycki’s Poetrypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsl.2017.11.05-
dc.description.Emailaleksandra@poczta.umcs.lublin.plpl
dc.description.BiographicalnoteAleksandra Chomiuk, dr hab., prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, literaturoznawca w Instytucie Filologii Polskiej. Główne obszary badań: powieść historyczna, literatura faktu, powieść popularna.pl
dc.description.AffiliationWydział Humanistyczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl
dc.description.referencesBagłajewski Arkadiusz, Obecność romantyzmu, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015.pl
dc.description.referencesBiblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, http://biblia.deon.pl/PS/Biblia.html [dostęp 20.09.2017].pl
dc.description.referencesBloom Harold, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków: Universitas 2002.pl
dc.description.referencesCieślak Tomasz, Zaskakująca żywotność romantyzmu, w: tegoż, Nowa poezja polska wobec poprzedników. Lektura relacyjna, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 29–101.pl
dc.description.referencesCzerniak Stanisław, Założenia i historyczne aplikacje Bernharda Waldenfelsa fenomenologii obcego, w: B. Waldenfels, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa: Oficyna Naukowa 2002, s. VII–XXIX.pl
dc.description.referencesDerrida Jacques, Che cos’è la poesia?, przeł. M. P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12, s. 155–161.pl
dc.description.referencesGutorow Jacek, Geografia sensu, sens geografii (Tomasz Różycki), w: tegoż, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków: Znak 2003, s. 143–155.pl
dc.description.referencesHeraklit, Zdania, przeł. A. Czerniawski, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 2005.pl
dc.description.referencesKerényi Karl, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, przeł. I. Kania, Kraków: Baran i Suszczyński 1997.pl
dc.description.referencesRabizo-Birek Magdalena, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012.pl
dc.description.referencesRóżycki Tomasz, Kolonie, Kraków: Znak 2006.pl
dc.description.referencesRóżycki Tomasz, Księga obrotów, Kraków: Znak 2010.pl
dc.description.referencesRóżycki Tomasz, Litery, Kraków: Wydawnictwo a5 2016.pl
dc.description.referencesRóżycki Tomasz, Wiersze, Warszawa: Lampa i Iskra Boża 2004.pl
dc.description.referencesŚwieściak Alina, Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Kraków: Universitas 2010.pl
dc.description.referencesŚwieściak Alina, O dwóch przypadkach reprezentacji. Wokół motywu daty (Tomasz Różycki i Andrzej Sosnowski), „Teksty Drugie” 2007, nr 5, s. 191–201.pl
dc.description.referencesTabaszewska Justyna, Redefiniowanie tożsamości. Kilka uwag o konstruowaniu tożsamości w poezji Marcina Świetlickiego i Tomasza Różyckiego, w: Pęknięcia – granice – przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XXI wieku, red. J. Wróbel, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, s. 105–118.pl
dc.description.number11pl
dc.description.firstpage81pl
dc.description.lastpage96pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Literaturoznawczepl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_A_Chomiuk_Doswiadczenie_tamtego_swiata_w_poezji_Tomasza_Rozyckiego.pdf162,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.