REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6724
Tytuł: Szwedzkie miejsca na drodze z Auschwitz – przystanek i przystań (o narracjach Görana Rosenberga i Majgull Axelsson)
Inne tytuły: Swedish Places on a Road from Auschwitz: a Stop and a Harbor in the Narratives by Göran Rosenberg and Majgull Axelsson
Autorzy: Szajnert, Danuta
Słowa kluczowe: migration, place
traumatic history
memory
identity
Göran Rosenberg
Majgull Axelsson
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-cze-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 45-60
Abstrakt: The article discusses two texts. One is A Brief Stop on a Road from Auschwitz, a post memorial, non-fictional prose by Göran Rosenberg, the other – My Name is not Miriam, a novel by Majgull Axelsson. The main characters of these stories are Holocaust survivors, who after the war reach Sweden with the help of the local Red Cross. The article attempts to discover the intricate intersections between the concepts of space, time, trauma, memory and identity, as experienced during their migration.
Afiliacja: Wydział Filologiczny. Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: Danuta Szajnert, dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje w Katedrze Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się filozofiami, teoriami i praktykami interpretacji ze szczególnym uwzględnieniem problemu intencjonizmu (temu zagadnieniu poświęcona jest m.in. jej książka, Intencja autora i interpretacja – między inwencją a atencją (teksty i parateksty) (2011)), apokryficznością jako swoistym wariantem poetyk intertekstualnych oraz reprezentacjami Zagłady – ostatnio zwłaszcza literaturą związaną z gettem łódzkim. Opublikowała, w czasopismach naukowych i książkach zbiorowych, wiele artykułów na te tematy.
E-mail: danuta.szajnert@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6724
DOI: 10.15290/bsl.2017.11.03
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_D_Szajnert_Szwedzkie_miejsca_na_drodze_z_Auschwitz.pdf171,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.