REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6696
Tytuł: Peculiarities of the Russian bankruptcy law enforcement
Autorzy: Chernikova, Elena
Bykov, Valery
Słowa kluczowe: banking law
bankruptcy legislation
financial stabilization
Data wydania: 2017
Data dodania: 18-cze-2018
Wydawca: The Center for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries, the Faculty of Law, the University of Bialystok
Źródło: Annual Center Review, nr 10, 2017, s. 27-30
Abstrakt: The authors consider some issues related to bankruptcy law enforcement, recovery of the entity’s (bank) soundness and repayment ability, promotion of business activity, as well as the terms of challenging queer transactions consummated by the banks in bankruptcy proceedings. Based on the analysis of accumulated arbitration courts’ practice the Authors reveal the peculiarities of challenging queer transactions in accordance with the existing bankruptcy legislation and explain the legal ideas of ensuring financial stabilization.
Afiliacja: Elena Chernikova -Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia
Valery Bykov - Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia
Nota biograficzna: Elena Chernikova - Doctor of juridical sciences, candidate of economic sciences, head of the Department of Legal Regulation of Economy and Finances at the Institute of Public Administration and Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia.
Valery Bykov - Candidate in Economics, Assoc. Prof. of Department of Legal Regulation of Economics and Finance in International Institute of Public Administration and Management of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Judge of the Tenth Arbitration Appellate Court, Moscow, Russia.
E-mail: Elena Chernikova: ev.chernikova@migsu.ru
Valery Bykov: 10ap.vbykov@arbitr.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/6696
DOI: 10.15290/acr.2017.10.06
ISSN: 1899-5942
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Annual Center Review, 2017, nr 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ACR_10_E_Chernikova_V_Bykov_Peculiarities_of_the_Russian_bankruptcy_law_enforcement.pdf79,79 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.