REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Annual Center Review : [49] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Annual Center Review (ACR) to czasopismo wydawane w formie rocznika przez Stowarzyszenie Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Czasopismo ukazuje się od 2008 r. Wydawane jest w języku angielskim, z możliwością zamieszczania materiałów w języku rosyjskim. Cztery pierwsze numery czasopisma miały charakter organizacyjno-albumowy, prezentujący bieżącą działalność Stowarzyszenia „Centrum” oraz dokumentujący poszczególne coroczne konferencje „Centrum”. Od 2012 r. czasopismo przybrało formę naukową i jest nastawione głównie na popularyzację aktualnych zagadnień prawa finansowego i podatkowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz upowszechnianie osiągnięć młodych pracowników naukowych z tej części Europy.

Redaktor naczelny: Ewa Lotko

Kontakt: Stowarzyszenie Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
Wydział Prawa UwB,
Mickiewicza 1,
15-213 Białystok
tel. (+48) 85 741 74 57
fax (+48) 85 740 60, 89
e-mail: acr@uwb.edu.pl
strona www: www.ciob.pl

Nazwa wydawcy: Stowarzyszenie Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 1899-5942
DOI: 10.15290/acr

Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4

Przeglądaj