REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6590
Tytuł: Kreacja mowy potocznej w podręczniku do nauki języka polskiego jako obcego Polski, krok po kroku (poziom A1)
Inne tytuły: Colloquial speech creation in a textbook for teaching Polish as a foreign language Polski, krok po kroku (A1 level)
Autorzy: Szamryk, Konrad Kazimierz
Słowa kluczowe: colloquial lexis
Polish as a foreign language
glottodidactics
Polish language handbooks for foreigners
statistics
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 209-220
Abstrakt: This article presents different ways of creating colloquial speech in textbooks for teaching Polish as a foreign language Polski, krok po kroku (A1 level). It seems that spoken colloquial Polish has not been used in any textbook for teaching Polish to such an extent as in the presented series. In this handbook the authors used syntax, vocabulary, graphics and punctuation in the broadest scope, while inflection, word formation and phraseology in a narrower extent. The difficulty, but at the same time the attractiveness of the said textbook series, appears to be the consequence of introducing the element of spoken language in the unofficial variety. Additionally, it should be remembered, that in fact the series deals with a written language, i.e. creation of utterances by means available in the written variety, which creates an impression of a spoken variety of the language. Such creation exists in the written form, but may not be recognized without the spoken “base”.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: konrad.szamryk@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6590
DOI: 10.15290/baj.2017.17.13
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_KK_Szamryk_Kreacja_mowy_potocznej.pdf147,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.