REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6589
Tytuł: Centra handlowe a gospodarka miasta na przykładzie Krakowa
Inne tytuły: Shopping centres and city economy: the case of Cracow
Autorzy: Stec, Anna
Sarzyński, Konrad
Słowa kluczowe: centra handlowe
rozwój przestrzenny
lokalizacja przedsiębiorstw
shopping mall
spatial development
business location
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 214-229
Abstrakt: Choć centra handlowe w Polsce pojawiły się dopiero po koniec XX wieku, na stałe wpisały się w krajobraz, początkowo dużych, a obecnie również mniejszych, miast w całym kraju. Ostatnie dwie dekady to okres niezwykle intensywnego wzrostu liczby centrów handlowych, a także gwałtownej ewolucji ich formuły, od sklepów towarzyszących hipermarketowi, po ogromne obiekty bliskie samowystarczalności i zdolne do zatrzymania klientów przez wiele godzin, zaspokajając wszystkie ich potrzeby. Celem artykułu jest zbadanie otoczenia krakowskich centrów handlowych pod kątem ich wpływu na strukturę przedsiębiorstw. Dokonano klasyfikacji krakowskich centrów handlowych, następnie na podstawie danych o lokalizacji przedsiębiorstw rozpoznano zmiany w strukturze przedsiębiorstw w ich otoczeniu. Wyniki zwizualizowano z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Pozwoliło to zweryfikować hipotezę, że w otoczeniu centrów handlowych funkcjonuje wyższy odsetek przedsiębiorstw: handlowych, gastronomicznych i hotelarskich niż w pozostałych częściach miasta.
Although shopping centres in Poland appeared only at the end of the twentieth century, they have become an inherent part of the landscape of large, and now also smaller, cities across the country. The past two decades have been a period of tremendous growth in the number of shopping centres, also bringing a rapid evolution of their formulas - from hypermarket stores to large, nearly self-sufficient facilities, catering to almost every need of their customers. The aim of the paper is to examine the surroundings of Cracow shopping centres from the perspective of their impact on the structure of these enterprises. Cracow shopping malls are classified and then, based on location data, changes in the structures of the enterprises in their vicinity are examined. The results are visualized using GIS software. This enables the author to verify the hypothesis that there is a higher percentage of shopping, dining, and hotel businesses in areas adjacent to the shopping centers than in the rest of the city.
Afiliacja: mgr inż. Anna Stec - Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Konrad Sarzyński - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
E-mail: Anna Stec: stec.anna.m@gmail.com
Konrad Sarzyński: konradsarzynski@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6589
DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.16
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 6(90)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_6_2017_A_Stec_K_Sarzynski_Centra_handlowe_a_gospodarka_miasta.pdf919,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.