REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6585
Tytuł: Mechanizmy wzmacniające nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
Inne tytuły: Mechanisms strengthening corporate governance in state-controlled companies
Autorzy: Kuciński, Andrzej
Byczkowska, Magdalena
Słowa kluczowe: Skarb Państwa
spółka z udziałem Skarbu Państwa
nadzór korporacyjny
mechanizmy kontroli korporacyjnej
State Treasury
state-controlled company
corporate governance
mechanisms of corporate governance
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 171-185
Abstrakt: Nadzór korporacyjny obejmuje swym zakresem zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kontroli stosowanych w celu wzmocnienia lub zapewnienia skutecznego nadzoru nad spółką przez ich właścicieli. Zasadniczym celem opracowania jest ukazanie mechanizmów sprawowania kontroli w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Z przeprowadzonych badań wynika, iż państwo do sprawowania nadzoru w spółkach z udziałem Skarbu Państwa wykorzystuje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego.
Corporate governance covers a range of external and internal control mechanisms used to strengthen or ensure effective supervision of a company by its owners. The main purpose of the study is to present control mechanisms in companies co-owned by the State Treasury. The research shows that to supervise such companies, the state often uses both external and internal corporate governance mechanisms.
Afiliacja: dr Andrzej Kuciński - Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża
dr Magdalena Byczkowska - Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża
E-mail: Andrzej Kuciński: akucinski@ajp.edu.pl
Magdalena Byczkowska: mbyczkowska@ajp.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6585
DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.13
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 6(90)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_6_2017_A_Kucinski_M_Byczkowska_Mechanizmy_wzmacniajace_nadzor_korporacyjny.pdf255,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.