REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6582
Tytuł: Rosyjski rynek kontroli korporacyjnej – ewolucja i rola w systemie nadzoru korporacyjnego
Inne tytuły: Russian market of corporate control: the evolution and role in corporate governance system
Autorzy: Fiedorczuk, Monika
Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny
fuzje i przejęcia
kontrola korporacyjna
Rosja
corporate governance
mergers and acquisitions
corporate control
Russia
Data wydania: 2017
Data dodania: 22-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 135-151
Abstrakt: Głównym celem artykułu jest analiza ewolucji rynku kontroli korporacyjnej w Rosji. W toku rozważań zostały wykazane kluczowe cechy mechanizmu nadzoru, główne etapy jego rozwoju oraz oddziaływanie na przemiany w rosyjskich przedsiębiorstwach. Ponadto, dokonano analizy roli rynku kontroli korporacyjnej w systemie nadzoru korporacyjnego, a także jego relacji wobec innych mechanizmów i instytucji nadzoru, takich jak: struktura własności, państwo, rynek kapitałowy i mechanizm bankructwa. Jak wykazała analiza, najważniejszym wydarzeniem w rosyjskiej gospodarce, jakie wpłynęło na funkcjonowanie rynku fuzji i przejęć, był kryzys finansowy z 1998 roku. Opracowanie jest częścią projektu badawczego, dotyczącego ewolucji systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji.
The main goal of the paper is to analyse the evolution of the market of corporate control in Russia. The key features of this mechanism of governance are described, as well as the main stages of its development and the influence of the market of corporate control on the changes in Russian companies. The paper also contains an analysis of the role of corporate control market in a corporate governance system and its relationships with other mechanisms of corporate governance, like the ownership structure, the capital market, and the bankruptcy mechanism. The results show that the main event in the Russian economy which influenced the market of mergers and acquisitions was the financial crisis of 1998. The paper constitutes part of a wider research project which focuses on the evolution of the corporate governance system in Russia.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: monika.fiedorczuk@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego „Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (decyzja nr DEC-2013/11/N/HS4/03327).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6582
DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.11
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 6(90)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_6_2017_M_Fiedorczuk_Rosyjski_rynek_kontroli_korporacyjnej.pdf291,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.