REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6570
Tytuł: Nazwy wykonawców zawodów i rzemieślników w XVIII- -wiecznych inwentarzach dóbr szlacheckich z terenu Wielkopolski
Inne tytuły: Nomina agentis in the 18th century inventories of noble estates in the Wielkopolska region
Autorzy: Osowski, Błażej
Słowa kluczowe: lexis
historical dialectology
18th century
Wielkopolska region
nomina agentis
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 181-192
Abstrakt: Nomina agentis excerpted from inventories of noble estates in the Wielkopolska region in the second half of the 18th century have been analyzed. The article presents the results of the analysis of differential entries. The analysis was based on lexicographic data gathered in historical dictionaries, dictionaries of modern Polish, and research papers devoted to analogous material from other regions. The researcher took into consideration the level of the language where differentiation of the given units wasmanifested: phonetic, lexical (genetic criteria included), morphological, semantic. An attempt was made to indicate vocabulary from the Wielkopolska region.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: blazej.osowski@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6570
DOI: 10.15290/baj.2017.17.11
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_B_Osowski_Nazwy_wykonawcow_zwodow_i_rzemieslnikow.pdf146,45 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.