REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/657
Tytuł: Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych
Inne tytuły: Intercultural communication competence in the aspect of traditional multiculturalism of the region and migration processes
Autorzy: Nikitorowicz, Jerzy
Słowa kluczowe: multiculturalism
intercultural competence
intercultural communication
multidimensional identity
multicultural region
cultural heritage of the borderland
wielokulturowość
kompetencje międzykulturowe
komunikacja międzykulturowa
tożsamość wielowymiarowa
wielokulturowy region
dziedzictwo kulturowe pogranicza
Data wydania: 2013
Data dodania: 18-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XXI, 2013, s. 9-25
Abstrakt: The assumptions and problems of the Project are presented in this text. The history of multicultural territory, which is located on the borderland of jointed and transitional Eastern and Western Christianity and national groups: Polish, Belarusian, Lithuanian and Ukrainian, were presented by the author. Then the attention was drawn to the perspectives of diagnoses of multiculturalism in the context of the acquisition of competence for intercultural communication. The need for the analyses of the multiculturalism in several dimensions was emphasized and considered as a process. In this context, the need to diagnose multicultural and intercultural regions population was identified and justified. The result highlights the need to continue this type of the research.
Afiliacja: Katedra Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/657
DOI: 10.15290/pss.2013.21.01
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2013, tom XXI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_21_Nikitorowicz.pdf130,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.