REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6564
Tytuł: Przyzwoitość w świadomości studentów lubelskich
Inne tytuły: Students’ awareness of decency
Autorzy: Karwatowska, Małgorzata
Słowa kluczowe: decency
values
awareness
UMCS students
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 93-105
Abstrakt: There are three meanings of decent in modern dictionaries. The first meaning refers to the human being and his moral values. In this sense, decency belongs to imponderabilia that influence our actions and beliefs, define values. Other meanings of decency concern objects and phenomena. The author of the article has decided to verify the functioning of DECENCY in students’ language and their system of values. One hundred subjects took part in the research (fifty Polish philology students and fifty students of Logopedics and Audiology at UMCS in Lublin). The questionnaire contained two open questions (1. What is your understanding of the word decency?; 2. Who or what can it refer to?) and the following instruction: “Indicate features of a person, an object and an activity that can be defined as decent”. Rich and varied data have been obtained. The researcher concludes that for respondents a decent man is more than a norm, a decent object is normal or frequently substandard. Respondents recognize the value of decency. Decent means human, good-hearted, and with principles that are obeyed.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
E-mail: malgorzata karwatowska@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6564
DOI: 10.15290/baj.2017.17.05
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_M_Karwatowska_Przyzwoitosc_w_swiadomosci_studentow_lubelskich.pdf145,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.