REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6562
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorBryła, Władysława-
dc.date.accessioned2018-05-16T12:30:07Z-
dc.date.available2018-05-16T12:30:07Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 57-70pl
dc.identifier.issn1641-6961-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6562-
dc.description.abstractThe article describes scandalization mechanism, which may be active in discussions on values and other questions. It involves an association of a particular event with crime, horror and negative anticipation. Scandalization is also manifested by a visual exaggeration, hate speech, incivility and the lack of respect in discussions. The 2016 abortion debate in Poland has been analyzed to define the mechanisms.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectvaluepl
dc.subjectfightpl
dc.subjectscandalpl
dc.subjectabortionpl
dc.subjectemotionalitypl
dc.subjectlanguagepl
dc.titleSkandalizacja jako sposób walki o wartościpl
dc.title.alternativeScandalization as the way to fight for valuespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/baj.2017.17.03-
dc.description.Emailwbryla@poczta.fmpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl
dc.description.referencesEncyklopedia katolicka, Lublin 2014, t. XX.pl
dc.description.referencesGłowiński M., O intertekstualności, [w:] Poetyka i okolice, Warszawa 1992.pl
dc.description.referencesKatechizm Kościoła Katolickiego, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesKepplinger H. M., Mechanizmy skandalizacji w mediach, przeł. Artur Kożuch, Kraków 2008.pl
dc.description.referencesKochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.pl
dc.description.referencesPeisert M., Formy i funkcje agresji werbalnej, Wrocław 2004.pl
dc.description.referencesPuzynina J., Co znaczy „walka o wartości, [w:] Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2007.pl
dc.description.referencesPuzynina J., Jak pracować nad językiem wartości?, Język a kultura, t. II: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, red. J. Puzynina, J. Barmiński, Wrocław 1991.pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1995.pl
dc.description.referencesSłownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Kraków 2001.pl
dc.description.referencesSzymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesTokarski R., Semantyka barw, Lublin 1995.pl
dc.description.referencesWitorska A., Co to jest agresja? Język a kultura, t. 17. Życzliwość i agresja w języku i kulturze, Wrocław 2005.pl
dc.description.volume17pl
dc.description.firstpage57pl
dc.description.lastpage70pl
dc.identifier.citation2Białostockie Archiwum Językowepl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_W_Bryla_Skandalizacja_jako_sposob_walki_o_wartosci.pdf139,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.